Suomen EU-politiikka muuttuvassa maailmassa ja Euroopassa

Endast inbjudna · Eduskunnan auditorio · 22.10.2013 11:00 - 14:00
  • Endast inbjudna

Endast inbjudna

Valtioneuvoston selonteko Suomen EU-politiikasta on valmisteltu ja julkaistu
keskellä suuria muutoksia globaalissa ja eurooppalaisessa ympäristössä. Globaalit
voimasuhteiden muutokset ja kestävään kehitykseen liittyvät haasteet ovat
muokkaamassa EU:n ulkoista ympäristöä, ja ne koetaan kasvavassa määrin unionin
kautta. EU:n talouskriisillä on ollut merkittävä vaikutus EU:n sisäiseen dynamiikkaan
ja kehitykseen. Mitkä ovat keskeiset globaalit ja eurooppalaiset trendit? Millaisia
vaikutuksia näillä on EU:iin ja sen jäsenvaltioihin? Mikä on Suomen tie eteenpäin
Euroopan unionissa?
 
11.00-11.15: Avauspuheenvuoro ja puheenjohtaja
Miapetra Kumpula-Natri, Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja
 
11.15-12.30: Istunto I: Globaalit ja eurooppalaiset kehitystrendit (englanniksi)
”Governance and Power in a Changing World”
Dr Robin Niblett, Chatham Housen johtaja, The Royal Institute of International Affairs
(videokonferenssi)
 
”EU’s Development Trends”
Dr Ulrike Guérot, Open Society Initiative for Europe
 
”EU’s competences: A view from The Netherlands”
Mr Joop Nijssen, Alankomaiden ulkoasianministeriö
 
12.30-12.45: Tauko
 
12.45-14.00: Istunto II: Suomi ja EU (suomeksi)
 
”Suomen rooli ja asema maailmanpolitiikassa”
Professori Tuomas Forsberg, Tampereen yliopisto
 
”Suomi ja EU:n tulevaisuus”
Johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliiittinen instituutti
 
”Muutokset Suomen EU-politiikassa”
Professori Tapio Raunio, Tampereen yliopisto