Suomen Ulkopolitiikan Tutkimuksen Seminaarisarja

Endast inbjudna · Ulkopoliittinen Instituutti · 09.10.2012 14:00 - 16:00
  • Endast inbjudna

Endast inbjudna

Suomen merellistä geopoliittista asemaa määrittää toisaalta Itämeri ja toisaalta Arktisen alueen kasvava merkitys. Itämeren alueen turvallisuutta on syytä tarkastella laajasti eri turvallisuusnäkökohdista. Arktinen ulottuvuus on nähty yhdeksi Suomen tulevaisuuden erityisosaamisalueeksi ja mahdolliseksi menestystekijäksi. Yhteiskäytölliset merialueet ovat kriittisiä niin globaalin talouden virroille (tavarat, raaka-aineet, öljy) kuin lukuisten valtioiden turvallisuusintresseille. Suomen poliittiselle taloudelle on leimallista teollisuuden pitkälle erikoistunut luonne ja vientipainotteisuus. Nämä tekijät lisäävät maamme riippuvuutta globaaleista yhteyksistä muihin toimijoihin. Erityisesti merelliset yhteydet ovat keskeisiä, sillä niiden kautta siirtyy Suomeen ja Suomesta noin 90 % raaka-aineista ja tuotteista. Suomalaisen yhteiskunnan toimivuus perustuu siihen, että yhteydet maamme ulkopuolelle toimivat keskeytyksettä. Ongelmat näissä yhteyksissä ovat keskeinen Suomeen mahdollisesti kohdistuva turvallisuusuhka.

Aiheesta alustavat:
Tutkija Pertti Joenniemi ”Suomi, Itämeri ja arktiset alueet: aluepainotteisuudesta kohti kokonaisvaltaista politiikkaa”

Professori  Pekka Visuri ”Itämeren alueen turvallisuus: yhteistyötä vai uutta vastakkaisuutta?”

”Siirtyminen yhteyksien geopolitiikkaan: Suomi, arktinen alue ja Itämeri”- tutkimushankkeen esittely, Harri Mikkola, tutkija, Ulkopoliittinen Instituutti

Puheenjohtajana toimii ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista.