UPI Breakfast Briefing - Energiaunioni: Kohti EU:n energiaomavaraisuutta?

Endast inbjudna · Kansalaisinfo · 25.03.2015 08:45 - 09:45
  • Endast inbjudna

Endast inbjudna

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa tiedonannon EU:n energiaunionista, joka on noussut yhdeksi unionin keskeisistä poliittisista prioriteeteista. Aloitteella on monta kunnianhimoista tavoitetta, kuten unionin energiaturvallisuuden vahvistaminen, sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden syventäminen, energiatehokkuuden lisääminen sekä energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden parempi yhteensovittaminen. Kuinka realistisia tavoitteet ovat? Onko hankkeella riittävät resurssit, laaja poliittinen sitoutuminen ja tehokkaat toimeenpanomekanismit? Entä miten energiaunioni vaikuttaa suomen energiaturvallisuuteen, kilpailukykyyn ja ympäristönäkökohtiin?
 
Aiheesta alustaa Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikkö Riku Huttunen ja puhetta johtaa Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Kristi Raik.
 
Tilaisuudessa noudatetaan Chatham House –sääntöä (esitettyä tietoa saa käyttää siten, ettei asian esittäjää ilmaista tai asiasisältöä yhdistetä esittäjäänsä).
 
UPI BREAKFAST BRIEFING -tilaisuuksissa käsitellään Euroopan unionin ajankohtaisia, Suomea ja suomalaisia koskevia aiheita.
 
Lisätietoja: Marie-Louise Hindsberg, puh. 09 432 7712, marie-louise.hindsberg@fiia.fi