UPI Breakfast Briefing: Talouspolitiikan koordinaatio EU:ssa Onko talouspoliittinen valta valumassa Brysseliin?

Endast inbjudna · - · 16.06.2011 08:30 - 08:30
  • Endast inbjudna

Endast inbjudna

Euroopan unionia ravistelevan valtioiden rahoituskriisin keskellä jäsenmaat ovat päättäneet tiivistää talouspolitiikan koordinaatiota EU-tasolla. Euroopan komissio on tehostanut jäsenmaiden taloudenpidon valvontaa. Parlamentti ja ministerineuvosto käsittelevät parhaillaan koordinaatioon tehostamiseen liittyvää lainsäädäntöpakettia. Lisäksi 24 jäsenmaata on sitoutunut Saksan ajaman ”euro-plus” -paketin talouspoliittisiin linjauksiin. Millaisia välittömiä vaikutuksia uudistuksilla on Suomen talouspolitiikkaan ja ensivuoden budjettiin? Entä mitä tiivistyvä koordinaatio tarkoittaa suomalaisen päätöksenteon kannalta jatkossa?

Aiheesta alustaa neuvotteleva virkamies Hannele Kerola valtionvarainministeriön kansantalousosaston rakenneyksiköstä.

Puhetta johtaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.

Tilaisuus on suomenkielinen.

Lisätietoja: Annina Aalto, puh 09 432 7710 annina.aalto@fiia.fi