Finlands utrikes- och säkerhetspolitik

Projektet om Finlands utrikes-och säkerhetspolitik är ett strategiskt excellensinitiativ som förstärker ett av nyckelområdena inom institutets forskning. Projektet övervakas av institutets direktör. Projektet producerar strategisk forskning om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Det granskar Finlands geostrategiska positionering, och förser både den offentliga debatten och politiker med perspektiv och bedömning av finsk utrikes-och säkerhetspolitik samt om politiska alternativ. Syftet med projektet är att stödja och främja utvecklingen av finsk utrikes- och säkerhetspolitik forskning utgående ifrån existerande nätverk och med att sammanföra experter inom området genom publikationer och evenemang. 2020 kommer projektet att fokusera sig på svenskt-finskt försvar och säkerhetssamarbete. Projektet har tidigare bestått av en seminarieserie om finsk utrikespolitik, EILEN-arkivet och Finnish Foreign Policy Papers -publikationsserien.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna

Saari, Sinikukka (2021). What if... the EU fails to promote democracy in Georgia?. I Florence Gaub (red.): What if... not? The cost of inaction. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). 40-44.

Saari, Sinikukka (2021). Chickens coming home to roost. Mercenaries strike back. I Florence Gaub (red.): Conflicts to come. 15 scenarios for 2030. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). 34-37.