Finlands utrikes- och säkerhetspolitik

Projektet om Finlands utrikes-och säkerhetspolitik är ett strategiskt excellensinitiativ som förstärker ett av nyckelområdena inom institutets forskning. Projektet övervakas av institutets direktör. Projektet producerar strategisk forskning om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Det granskar Finlands geostrategiska positionering, och förser både den offentliga debatten och politiker med perspektiv och bedömning av finsk utrikes-och säkerhetspolitik samt om politiska alternativ. Syftet med projektet är att stödja och främja utvecklingen av finsk utrikes- och säkerhetspolitik forskning utgående ifrån existerande nätverk och med att sammanföra experter inom området genom publikationer och evenemang. 2020 kommer projektet att fokusera sig på svenskt-finskt försvar och säkerhetssamarbete. Projektet har tidigare bestått av en seminarieserie om finsk utrikespolitik, EILEN-arkivet och Finnish Foreign Policy Papers -publikationsserien.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna

Iso-Markku, Tuomas & Helwig, Niklas (2021). Finland and European Strategic Autonomy: ‘Yes, but…’. I Lewander, Jakob (red.): Strategic Autonomy – Views from the North. Tukholma: Swedish Institute for European policy studies SIEPS. 28-47.