Gruppen för Asienforskning

forskningsprogrammet

personer

Gruppen för Asienforskning

Utrikespolitiska institutets grupp för Asienforskning forskar kring och erbjuder sakkunskap i aktuella frågor som berör Asien, särskilt Kinas och Japans politik och internationella relationer, samt i vidare bemärkelse i anslutning till säkerhetsomgivningen i Ostasien.

Gruppen för Asienforskning har som mål att
  • producera aktuell och högklassig information för vetenskapssamfund och beslutsfattare samt att delta i den offentliga debatten

  • utveckla Utrikespolitiska institutets forskning om politik och internationella relationer med inriktning på Asien

  • samarbeta och nätverka med andra forskare, forskningsinstitut, beslutsfattare samt andra som är intresserade av Asien

Gruppen för Asienforskning ska i huvudsak
  • bedriva forskning som gäller Asien samt publikationsverksamhet för en varierande publik

  • kommentera och analysera aktuella frågor med anknytning till Asien

  • ordna en årlig dag om Kinaforskning

  • ordna och delta i seminarier och konferenser

Forskning

Globala trender inom ekonomi och befolkningsutveckling har stärkt de asiatiska ländernas betydelse i världspolitiken. Interna och regionala utvecklingsgångar i Ost- och Sydostasien inverkar även på det globala planet. Kinas växande inflytande förändrar säkerhetsförhållandena i Asien och utmanar Förenta staternas envälde i västra Stilla havet. Kinas grannländer har styrts av sin egen interna utveckling och politiska kultur och valt olika sätt att möta den förändrade situationen i regionen. Tillvägagångssätten varierar från regionalism till nationalistiskt fokus på en växande försvarsmakt. Många problem i regionen, så som territorialtvisterna i Öst- och Sydkinesiska haven, är fortfarande olösta. Samtidigt påverkar globala utmaningar – så som klimatförändringen och terrorismen – alla länder i regionen och lägger en grund för samarbete. Gruppen för Asienforskning har som mål att behandla aktuella teman och erbjuda sakkunskap som främjar en djupare förståelse för Asiens politiska särdrag.

Asienrelaterade publikationer är tillgängliga här.

Ta kontakt: arc@fiia.fi

 

Kommande evenemang

Qatar – Persianlahden geopolitiikan pikkujättiläinen
15.12.2022 13:00 -
Öppen evenemang

Tidigare evenemang

FIIA Climate Briefing #7
24.05.2022 17:30 -
Öppen evenemang
Russian approaches to international law
05.04.2022 10:00 -
Öppen evenemang
FIIA Climate Briefing #6
01.03.2022 09:30 -
Öppen evenemang
FIIA Climate Briefing #4
17.11.2021 09:00 -
Öppen evenemang
Recognizing 'Geoeconomic Risk':
17.06.2021 10:00 -
Endast inbjudna

Senaste publikationerna

Pauw, W. P.; Moslener, U.; Zamarioli, L. H.; Amerasinghe, N.; Atela, J.; Affana, J. P. B. ; Buchner, B. ; Klein, R. J. T.; Mbeva, K. L. ; Puri, J. ; Roberts, J. T. ; Shawoo, Z.; Watson, C. & Weikmans, R. (2022). Post-2025 climate finance target: how much more and how much better?. Climate Policy:1-11.