Stormaktspolitik och framsynthet

Detta tvärgående tema fokuserar på stormaktspolitik i en värld som är post-västerländsk och post-supermakt. Forskningsrönet använder sig också av framsynthet som metodologi för att granska kritiska osäkerheter och för att skapa ett ramverk för möjlig framtida stormaktspolitik. De analytiska prioriteringarna av detta tvärgående tema är framträdandet av regionala stormakter, omtvistade regioner och utvecklande strategier och verktyg i stormaktstävlan.

Tilltagandet av icke-västerländska stormakter, den internationella försämringen av liberala normer, global sammanbundenhet och teknologiska störningar breder gränserna för internationell tävlan liksom ändrar på dynamiken, samt ifrågasätter konstruktionen, av global stormakts ledning. I denna pluralistiska värld, tävlar flera globala och regionala stormakter om inflytande i många sammanbundna områden. Inflytande i områden är en viktig del av stormaktstävlan, men kritiska globala strömmar, teknologiska färdigheter och normer är något av de andra nyckelområden i stormaktstävlan.

Intressena av de starkaste stormakterna som USA och Kina är i ökande takt i konflikt och ingendera av dem är kunniga eller villiga att agera som global supermakt eller ledare. Ofta är det inrikespolitik som driver de utrikespolitiska besluten även i de mäktigaste staterna. Institutioner för global förvaltning är brett omtvistade vilket ökar påstridiga regionala stormakters utrymme att manövrera. Detta ökar oförutsägbarheten och instabiliteten av det nuvarande och kommande internationella systemet.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

UPI Live: Mutkistuva moninapainen maailma
07.12.2023 13:00 -
Öppen evenemang

Senaste publikationerna