Telefon:

Titel

Fellow (non-resident), Institute of Strategic Risk Management (ISRM), 2020-

Expertis

Geoekonomi, geopolitik, resiliens, försörjningssäkerhet, riskhantering, Sydostasien, Asien, förbindelser mellan Asien och Australien

Examen

PhD, the University of Sydney, 2010

Språkkunskaper

Engelska, finska, svenska, spanska (arbetsspråk), franska, tyska (passiva kunskaper)

Projekt

Europa och stormaktstävlan: Att kartlägga riskerna och möjligheterna för Finland i den geoekonomiska tävlan
International Business Risk and Resilience Monitor for Strengthening National Economic Preparedness (IBRRM)


Senaste FIIA Publikationer

Expertis

Geoekonomi, geopolitik, resiliens, försörjningssäkerhet, riskhantering, Sydostasien, Asien, förbindelser mellan Asien och Australien

Titel

Fellow (non-resident), Institute of Strategic Risk Management (ISRM), 2020-

Arbetserfarenhet

Director, National Emergency Supply Agency (NESA), 2012-2021

Head of Risk and Resilience, Nokia Siemens Networks, 2007-2011

PhD candidate, lecturer and tutor, University of Sydney, 2006-2008

Head of Corporate Security – Asia Pacific, Nokia, 1997-2001

Examen

PhD, the University of Sydney, 2010

Utbildning

PhD, the University of Sydney, International Relations, 2010

MBA, Bond University, 2003

Master of Arts in International Relations, Flinders University, 2002

Bachelor of International Studies, Flinders University, 1997

Språkkunskaper

Engelska, finska, svenska, spanska (arbetsspråk), franska, tyska (passiva kunskaper)

Välj kategori