Social:

På arbetsrotation i riksdagen

Intern och extern kommunikation.

Planering och koordinering av projektet Finlands utrikespolitiska arkiv

Examen

PhD, University of Westminster

FM, Turun yliopisto

Examen

PhD, University of Westminster

FM, Turun yliopisto

Välj kategori

Välj kategori