Telefon:
Social:

Intern och extern kommunikation.

Planering och koordinering av projektet Finlands utrikespolitiska arkiv

Examen

PhD, University of Westminster

FM, Turun yliopisto

Examen

PhD, University of Westminster

FM, Turun yliopisto