EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

Utrikespolitiska institutet (FIIA) samordnar ett arbetspaket som behandlar EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik som en del av det övergripande EU IDEA-projektet. I projektet studeras differentierad integration i Europeiska unionen. Sammanlagt deltar 15 forskningsinstitut och universitet i EU IDEA-projektet. Samarbetet koordineras av Istituto Affari Internzaionali (IAI) i Rom. Syftet med projektet är att utreda hurudana typer av differentiering främjar ett effektivt, sammanhängande och demokratiskt EU. Projektet har fått understöd från den Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 med anslagsnumret 822622.

Differentierad integration innebär att stater eller understatliga entiteter samarbetar på flexibla och olika sätt. Denna samarbetsform har förekommit sedan EU:s begynnelse. Ett avspänt samarbete kom senare att bli en central del i den europeiska integrationen, och den spelar en nyckelroll med tanke på unionens framtid. Bland annat Brexit, migration och andra samhälleliga utmaningar har förstärkt uppfattningen om att ett flexibelt och mångsidigt samarbete är nödvändigt.

Arbetspaketet som leds av FIIA berör olika möjligheter, fördelar och nackdelar av differentiering i EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Särskilt riktas intresset och uppmärksamhet mot EU:s konstitutionalism, effektiv styrning, demokratiskt ansvarsutkrävande och identitet. Utöver intern differentiering innefattar arbetspaketet också effekterna av tredje parter som selektivt deltar i EU:s arrangemang.

Projektet förstärker FIIAs profil inom området för EU-forskning. Till institutets forskningsteam hör programdirektör Juha Jokela, äldre forskare Marco Siddi, forskare Tuomas Iso-Markku och forskare Tyyne Karjalainen.

Andra forskare som deltar i arbetspaketet är Matteo Bonomi, Alessandro Marrone och Riccardo Alcari (Istituto Affari Internzaionali / IAI), Sven Biscop (Egmont Royal Institute for International Relations), Giovanni Grevi (European Policy Centre), Ian Bond (Centre for European Reform), Pol Morillas (Centre for International Information and Documentation in Barcelona), Senem Aydin-Düzgit (Sabancı University), Petr Kratochvil och Jan Kovar (Institute of International Relations).

Första publikationen i detta arbetspaket som leds av FIIA diskuterar diverse möjligheter och utmaningar angående det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO – Permanent Structured Cooperation) inom EU:s försvar. Länk till publikationen.

Arbetspaketets andra publikation behandlar samverkan mellan inofficiella och differentierade samarbetsformer både i Europa och EU. Länk till publikationen.

Den tredje artikeln Differentiation in EU Foreign and Security Policy: EU Lead Groups in the Iranian Nuclear Dispute and the Ukraine Crisis inom detta arbetspaket är författad av Utrikespolitiska institutets äldre forskare Marco Siddi och Riccardo Alcaro (IAI). Länk till publikationen.

FIIA-forskaren Bart Gaens bidrog till EU Idea -projektets första arbetspaket med artikeln Differentiation in ASEAN, ECOWAS and MERCOSUR: A Comparative Analysis tillsammans med forskarna Bernardo Venturi och Anna Ayuso. Länk till publikationen.

Ytterligare information på  EU IDEA:s webbsida: https://euidea.eu/

 

 

 

 

 

 

 

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Senaste publikationerna