Finlands utrikes- och säkerhetspolitik

Projektet om Finlands utrikes-och säkerhetspolitik är ett strategiskt excellensinitiativ som förstärker ett av nyckelområdena inom institutets forskning. Projektet övervakas av institutets direktör. Projektet producerar strategisk forskning om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Det granskar Finlands geostrategiska positionering, och förser både den offentliga debatten och politiker med perspektiv och bedömning av finsk utrikes-och säkerhetspolitik samt om politiska alternativ. Syftet med projektet är att stödja och främja utvecklingen av finsk utrikes- och säkerhetspolitik forskning utgående ifrån existerande nätverk och med att sammanföra experter inom området genom publikationer och evenemang. 2020 kommer projektet att fokusera sig på svenskt-finskt försvar och säkerhetssamarbete. Projektet har tidigare bestått av en seminarieserie om finsk utrikespolitik, EILEN-arkivet och Finnish Foreign Policy Papers -publikationsserien.

Projektet har avslutats. Det här projektet ingår i institutets nya program https://www.fiia.fi/sv/forskningsprogram/finlands-utrikespolitik-sakerheten-i-nordeuropa-och-nato

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna