Finlands utrikespolitik

Syftet med projektet Finlands utrikespolitik är att stödja forskningen av finländsk utrikespolitik samt att väcka internationellt intresse för ämnet. Det huvudsakliga målet med projektet är att öppna ett nätarkiv för finländsk utrikespolitik. Detta nätarkiv, som omfattar viktiga tal och dokument inom finländsk utrikespolitik, lanserades i mars 2012 (www.eilen.fi). Ett annat syfte med projektet är att skapa ett nätverk för forskare bland annat genom att ordna regelbundna forskningsseminarier kring temat finländsk utrikespolitik. Projektet strävar också till att öka utgivningen av publikationer inom facket.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Suomen ulkopolitiikan tutkimuksen seminaarisarja
14.04.2011 10:00 -
Endast inbjudna

Publikationer relaterade till projektet

10 / 2016

Neighbouring an Unpredictable Russia: Implications for Finland

Sinikukka Saari Sinikukka Saari Toivo Martikainen Toivo Martikainen Katri Pynnöniemi Katri Pynnöniemi The Finnish Institute of International Affairs The Finnish Institute of International Affairs

Senaste publikationerna

(2019). Russia and the idea of Eurasia in Turkey's strategic culture paradigms. I Miklossy, Katalin; Smith, Hanna (red.): Strategic culture in Russia's neighborhood: Change and continuity in an in-between space. Lanham, MD: Lexington Books. 163-184.

(2019). Kaksi vallanvaihtoa. Ulkopolitiikka, 56 (2):3.

(2019). Luottamus kansainvälisissä suhteissa. I Bäck, Maria; Kestilä-Kekkonen, Elina (red.): Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut . Helsinki: Valtiovarainministeriö. 252-271.

(2019) . Poutasään jälkeen. Jyväskylä: Docendo.

(2018). Katse Atlantin toiselle puolen. Puheenaihe.fi, 21.12.

(2018). Finland's ambiguous deterrence:: mixing deterrence by denial with ambiguous extended deterrence. I Vanaga, Nora & Rostoks Toms (red.): Deterring Russia in Europe: Defence strategies for neighbouring states. Routledge.

(2018). Ska Moder Svea svika broderfolket?. Svenska dagbladet, 6.9.

(2018). Trump on jo Suomessa. Ilta-Sanomat, 9.7.

05 / 2018

Ulkopolitiikka 2/2018

(2018). Miksi Suomessa ei luoteta Ruotsiin?. The Ulkopolitist, 25.4.

Pesu, Matti (2018). Kuuden vuoden kuuliaisuus. Ulkopolitiikka. Ulkopoliittinen instituutti.

Kallio, Jyrki (2018). Finland and China:: Pragmatism prevails. I Sverdrup-Thygeson, Bjørnar; Yennie Lindgren, Wrenn; Lanteigne, Marc (red.): China and Nordic diplomacy. Abingdon and New York: Routledge. 45-59.

(2016). Kun pienvaltiorealismin hegemonia murtui: suomalaiset ulkopoliittisen koulukunnat kylmän sodan jälkeisen ajan alussa. Politiikka, 59 (4):280-297.

Tiilikainen, Teija (2017). Finland i Europa och förhållandet till den transatlantiska länken. Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift (4):71-75.

(2017). The Role of Public Opinion in Finland’s Foreign and Security Policy. I Cheng Tun-jen; Lee Wei-chin (red.): National Security, Public Opinion and Regime Asymmetry : A Six-Country Study. Singapore: World Scientific. 147-174.

Jokela, Juha & National Reflection Group (Finland) (2017). New Pact for Europe: National Report Finland. New Pact for Europe.

Alaranta, Toni (2017). FEUTURE EU 28 Country Report Finland. I Funda Tekin (red.): FEUTURE EU Country Reports. Cologne: University of Cologne. 2-8.

(2016). Suurvaltaempiristi pienvaltion johtajana: Mauno Koiviston ulkopoliittinen uskomusjärjestelmä. Kosmopolis, 46 (2):6-24.

12 / 2016

Climate Security: Strategy or Necessity for Finland?

Emma Hakala Emma Hakala

(2016). Pienvaltiorealismi kuihtuu: Suomen ulkopoliittisen ajattelun murros. The Ulkopolitist, 23.11.

10 / 2016

Neighbouring an Unpredictable Russia: Implications for Finland

Sinikukka Saari Sinikukka Saari Toivo Martikainen Toivo Martikainen Katri Pynnöniemi Katri Pynnöniemi The Finnish Institute of International Affairs The Finnish Institute of International Affairs Toivo Martikainen Toivo Martikainen Katri Pynnöniemi Katri Pynnöniemi The Finnish Institute of International Affairs The Finnish Institute of International Affairs
08 / 2016

Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla

Sinikukka Saari Sinikukka Saari Toivo Martikainen Toivo Martikainen Katri Pynnöniemi Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisen instituutin työryhmä Ulkopoliittisen instituutin työryhmä Toivo Martikainen Toivo Martikainen Katri Pynnöniemi Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisen instituutin työryhmä Ulkopoliittisen instituutin työryhmä

(2016). Yhdysvaltalaiset turvallisuusskenaariot ja Suomen asema. I Fred Blombergs (red.): Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu. 215-238.

(2016). Good EU-UK relations, but the EU is the first priority for Finland. I Oliver, Tim (red.): Preparations for a Brexit IV: views from Austria, the Czech Republic, Finland, Greece, and Malta. LSE BrexitVote blog.

Tiilikainen, Teija (2015). Suomen on päätettävä, mitä se haluaa Euroopassa : kannattaako Suomen profiloitua itsekkääksi ja unionin hajanaisuutta edistäväksi jäsenmaaksi, kysyy Teija Tiilikainen. Suomen Kuvalehti, 31.12.

Kallio, Jyrki (2015). Finland-China relations:: pragmatic cooperation since 1950. I Huotari, Mikko; Otero-Iglesias, Miguel; Seaman, John; Ekman, Alice (red.): Mapping Europe-China relations: a bottom-up approach. Berlin: Mercator Institute for Chinese Studies. 20-24.

06 / 2015

Nordic-Baltic security and US foreign policy: A durable transatlantic link?

Charly Salonius-Pasternak Charly Salonius-Pasternak Eoin Micheál McNamara Eoin Micheál McNamara Magnus Nordenman Magnus Nordenman Eoin Micheál McNamara Eoin Micheál McNamara Magnus Nordenman Magnus Nordenman

(2015). Finland: from neutrality to constructive Europeanness. I Teija Tiilikainen; Timo Behr (red.): Northern Europe and the Making of the EU's Mediterranean and Middle East Policies. Ashgate.

(2014). Asevelvollisuus: instrumentti, identiteetti ja tulevaisuus. I Matti Muhli (red.): Osaamista puolustusvoimille, yksilölle ja yhteiskunnalle! Puolustusvoimien koulutustoimialan vuosiseminaarin julkaisu. 21-25.

(2014). Liitossa vai ei?. The Ulkopolitist, 26.8.

(2014). Britain outside Europe? The view from Finland. I Möller, A; Oliver, T (red.): The United Kingdom and the European Union: What would the Brexit mean for the "EU" and other States around the world?. Berlin: DGAP. 87-89.

(2013). Finland: toward a more cautious Europeanization. I Bretherton C., Mannin M. (red.): The Europeanization of European Politics . New York: Palgrave Macmillan. 39-51.

(2013). Ulkopolitiikka kaipaa visiointia. Turun Sanomat, 24.10.

(2013). Tasapainoilua Pohjolassa. The Ulkopolitist, 24.10.

(2012). Suomi tarvitsee omaa puolustusteollisuutta. Helsingin Sanomat, 10.10.

(2011). Turvallisuustutkimuksen toimijakartoitus. Ministry of Defence of Finland, Scientific Advisory Board for Defence.

09 / 2009

Afghanistan's hard summer: The impact on European troop contributing nations

Charly Salonius-Pasternak Charly Salonius-Pasternak Toby Archer (editor) Toby Archer (editor) Timo Behr Timo Behr Matthieu Chillaud Matthieu Chillaud Valtteri Vuorisalo Valtteri Vuorisalo Barbara Zanchetta Barbara Zanchetta Toby Archer (editor) Toby Archer (editor) Timo Behr Timo Behr Matthieu Chillaud Matthieu Chillaud Valtteri Vuorisalo Valtteri Vuorisalo Barbara Zanchetta Barbara Zanchetta

(2008). Doeser, Fredrik (2008): In Search of Security after the Collapse of the Soviet Union. Foreign Policy Change in Denmark, Finland and Sweden 1988-1993 (Book review). Statsvetenskaplig tidskrift.

(2007). Suomi Euroopan unionissa: Eduskunta ja ulkopolitiikka. I (red.): Eduskunta ja ulkopolitiikka. Suomen eduskunta 100 vuotta: Kansainvälinen eduskunta. Helsinki: Eduskunta.

(2006). Åland in European security policy. I Alyson K.J. Bailes; Gunilla Herolf; Bengt Sundelius (red.): The Nordic Countries and the European Security and Defence Policy. Oxford: Oxford University Press.

(2006). Tio år finländsk EU-politik. Medlemskapserfarenheterna i Finlands politik och förvaltning. Nordisk administrativ tidskrift.

(2006). A Transition Presidency? An inside view of Finland’s second presidency of the EU, July- December 2006. Notre Europe Policy Paper (22).

(2006). International crisis administrations and Finland. I Outi Korhonen (red.): International administration of crisis areas. Helsinki: KDG Research & Publications. 241-250.

(2006). Suomi Euroopan unionissa: näkökulmia Suomen eurooppalaisuuteen. I (red.): Suomi, Viro ja Euroopan tulevaisuus. Helsinki: Eurooppa-tiedotus.

(2006). Ulko- ja turvallisuuspolitiikka: Suomen linjan täydellinen muodonmuutos. I Tapio Raunio, Juho Saari (red.): Eurooppalaistuminen. Suomen sopeutuminen Euroopan integraatioon. Helsinki: Gaudeamus.

(2006). The Europeanization of Foreign and Security Policy and the Re-Production of State Identity in Finland and Britain. United Kingdom: University of Bristol.

(2005). Genom grannens glasögon. I Fredrik Bystedt; Ylva Nilsson (red.): Tio år i EU. Vad vet vi och vad vill vi?. Stockholm: SNS Förlag.

(2005). Kymmenen vuotta suomalaista EU-politiikkaa. I Jaakko Kiander (red.): Suomi EU:ssa: ensimmäiset 10 vuotta. Helsinki: VATT.

(2003). A Finnish Perspective on European Security. I Elisabeth Davidson; Bo Huldt; Jan Mörtberg; Tomas Ries (red.): The New Northern Security Agenda: Perspectives from Finland and Sweden. Stockholm: The Swedish National Defence College.

(2003). . Finland: smooth adaptation to European values and institutions. I Wolfgang Wessels; Andreas Maurer; Jürgen Mittag (red.): Fifteen into one?. Manchester: Manchester University Press.

(2003). Finland in the European Union. London: Frank Cass.

(2002). Finlands och Sveriges alliansfrihet i ljuset av Sveriges 1812 års politik. I Tapani Suominen (red.): Sverige i fred; Statsmannakonst eller opportunism. Stockholm: Atlantis.

(2002). Suomen ja Ruotsin puolueettomuus; Ruotsin vuoden 1812 politiikan valossa. I Tapani Suominen (red.): Itsekkyyttä vai valtiomiestaitoa – Ruotsin idänpolitiikka vuosina 1812-2002. Helsinki: Tammi.

(2001). Finland and the EU. I Bo Huldt; Teija Tiilikainen; Tapani Vaahtoranta; Anna Helkama-Rågård (red.): Finnish and Swedish Security, Comparing National Policies. Stockholm: Försvarshögskolan.

(2001). Euroopan unioni Suomen turvallisuuspolitiikassa. I 517 (red.): Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjaukset. Helsinki: Otava.

(2001). Yhteensopimaton valtiosuvereniteetin kanssa’, Integraation hahmottamisen ongelmia kylmän sodan jälkeisessä Suomessa. I Johan Bäckström (red.): Entäs kun tulee se yhdestoista? Suomettumisen uusi historia. Helsinki: WSOY.

. Testi läpäisty kunnialla: Suomi johdatti EU:n uudelle vuosituhannelle.

(2000). Finland Guided the EU into the New Millennium; The First Test Passed. .

(2000). Suomi johtajana EU:n ulkosuhteissa. I Tuomo Martikainen; Teija Tiilikainen (red.): Suomi EU:n johdossa. University of Helsinki.

(2000). Johdatus Suomen puheenjohtajuuden haasteisiin. I Tuomo Martikainen; Teija Tiilikainen (red.): Suomi EU:n johdossa. University of Helsinki.

(2000). The Discursive Construction of Security in Finland. United Kingdom: University of Birmingham.

(1999). Europe and Finland. Defining the National Identity of Finland in Western Europe. Aldershot: Ashgate.

(1999). Presidentin ulkopoliittinen johtajuus suomalaisena traditiona; tradition merkitys 2000-luvulla. I (red.): uomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksentekojärjestelmä uuden perustuslain valossa. Helsinki:

(1998). Finland och Sverige - Skillnader och Likheter i Sätten att förstå Världen efter det Kalla Kriget. I Tapani Suominen (red.): Det hotade landet och det skyddade. Stockholm: Atlantis.

(1998). The Finnish Neutrality - Its New Forms and Future. I Laurence Goetschel (red.): Small States Inside and Outside the EU. London: Kluwer.

(1997). Suomen turvallisuuspolitiikka ja kansainvälinen asema. I (red.): Tiedän, palvelen, opastan (Textbook of the Finnish Guide Association). Helsinki: Edita.

(1996). Finland and the EU. I Lee Miles (red.): The European Union and the Nordic Countries.

(1995). The Finns are Pleased with Their Membership in the EU, Respect for Leaders or Critical Evaluation?. .

(1995). Den europeiska integrationen - Uppkomsten av ett forskningsområde i Finland. I (red.): Brooar – Till Roger Broo på 50-årsdagen. Helsinki: The Swedish Cultural Foundation.

(1995). Euroopan yhdentymisen vaikutukset Suomen ulkopolitiikassa. I Jouko Huru; Olli-Pekka Jalonen (red.): Eurooppalaistuvan Suomen turvallisuuspoliittiset haasteet. Tampere: Tampere Peace Research Institute.

(1994). Det finländska folket inför det historiska beslutet. .

. Voiko EU-Suomi olla itsenäinen ? Valtiollisen itsenäisyyden ja suvereniteetin suhde EU-jäsenyyteen.

(1994). The Finns As Constructors of a United Europe, Reflections Upon the European Political Heritage of Finland. .

. Om Finlands förhållande till utländska makter bestämmer presidenten.

(1992). Suomi ja Euroopan Yhteisön lainsäädäntövalta. Turku: The Institute for European Studies.

. Suomen doktriini murtuu -suomalaisen politiikan kulku Paasikiven-Kekkosen realismista kohti yhteisöllisuuden Eurooppaa.

(1991). Valtiosopimukset osana Suomen itsenäisyyden ajan ulkopolitiikkaa. Ulkopolitiikka.

(1991). Valtion suvereniteetti säännön ja käyttäytymisen vuorovaikutuksena. Rauhantutkimus.

(1990). Suomen valtiosopimusoikeuden perusteista. Yearbook of Oikeustiede.