Många inhemska och EU-relaterade utmaningar står i vägen för en fransk-tysk reformagenda för Europeiska unionen. Partnerskapet mellan Paris och Berlin är emellertid stabilt och kan så småningom leda till konkreta resultat.

Ledande forskare