Sammanfattning

Den här rapporten undersöker utvecklingen av USA:s globala engagemang. Den granskar trender som påverkar USA:s globala roll både ur ett längre och ett kortare perspektiv.

Rapporten tar först upp utvecklingen inom landet, liksom viktiga strategiska debatter som anger kon-texten för att förstå eventuella förändringar och kontinuiteter i amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik under och efter Trumps presidentperiod. Meningen är att belysa utvecklingen av USA:s globala en-gagemang och nationella intressen i relation till den framtida världsordningen, stormaktsrelationerna och den strategiska miljön i Nordeuropa. Inom denna globala ram, vidgar analysen även förståelsen för Finlands säkerhetsmiljö i ett bredare perspektiv.

Under sitt första år har president Trump och hans administration betonat hur stater tävlar sinsemellan, förskjutit USA:s fokus mot hårda maktaspekter, poängterat det villkorliga i alliansförpliktelser, betonat bilaterala förhandlingar och gett mindre uppmärksamhet åt USA:s liberala kärnvärderingar. Trots det har USA i praktiken varit mindre splittrande än man först befarade. Framförallt är USA fortsättningsvis engagerat i NATO, samt i Asien-Stillahavsregionen och Afghanistan, engagerat i striden mot gränsö-verskridande terrorism och ser fortfarande Kina och Ryssland som dess strategiska konkurrenter.

Det oaktat oroar växlingen mellan förändring och kontinuitet USA:s allierade och partners. Ett transat-lantiskt ”spel av väntande” har uppkommit, definierat av behovet till att sträva efter både strategiskt tålamod och en selektiv sektorbaserad proaktivitet.

Publikationen utgör ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.