Euroopan unionin turvallisuusympäristö on muuttunut huomattavasti viime vuosien aikana. Samalla keskustelu EU:n roolista kansainvälisessä politiikassa sekä eurooppalaisessa turvallisuudessa on kiihtynyt, ja EU on myös ottanut edistysaskelia turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lohkoilla. EU:ta kohtaan asetetaan lisäksi yhä suurempia turvallisuuteen liittyviä odotuksia niin jäsenvaltioiden hallitusten kuin kansalaistenkin keskuudessa.

Tämän raportin tavoitteena on tutkia kansalaisten näkemyksiä ja niiden taustalla vaikuttavaa asenne- ja arvoympäristöä, jotka liittyvät EU:n toimintaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Hyödyntämällä turvallisuusyhteisön käsitettä raportissa arvioidaan kansalaisten näkemyksiä EU:sta niin poliittisena yhteisönä kuin myös turvallisuustoimijana.

Tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että turvallisuuskysymykset ovat kansalaisten mielestä olleet EU:n integraatioon liittyvissä odotuksissa tähän mennessä toissijaisia. Viime vuosina terrorismi ja muuttoliikkeen hallinta ovat nousseet EU:ta läpileikkaaviksi huoliksi, joihin vastaaminen on kansalaisten silmissä aito prioriteetti nimenomaan EU-tasolla. Turvallisuusyhteisönä EU on monimuotoinen, mutta kansalaisten kesken tuntuu vallitsevan yhteisöllisyyttä, jonka varaan voi rakentaa muun muassa turvallisuuspoliittista solidaarisuutta.

Äldre forskare
Äldre forskare
Programdirektör