Arkady Moshes
Programdirektör – forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland