Resultat med ""

Helwig, Niklas & Puglierin, Jana (2019). Europe's geo-economic commission. Berlin Policy Journal, 7.10.

Sinkkonen, Ville & Vogt, Henri (2020). The West: Divided in freedom and fear? I Lehti, Marko; Pennanen, Henna-Riikka; Jouhki, Jukka (red.): Contestations of liberal order: The West in crisis?. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 123-150.

Alaranta, Toni (2019). Russia and the idea of Eurasia in Turkey's strategic culture paradigms. I Miklossy, Katalin; Smith, Hanna (red.): Strategic culture in Russia's neighborhood: Change and continuity in an in-between space. Lanham, MD: Lexington Books. 163-184.

Wigell, Mikael (2019). Politiikkaa hybridisodan varjolla. Ulkopolitiikka, 56 (2):77.

Tiililkainen, Teija (2019). Kaksi vallanvaihtoa. Ulkopolitiikka, 56 (2):3.

Pesu, Matti & Juntunen, Tapio (2019). Luottamus kansainvälisissä suhteissa. I Bäck, Maria; Kestilä-Kekkonen, Elina (red.): Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut . Helsinki: Valtiovarainministeriö. 252-271.

Iso-Markku, Tuomas; Haugevik, Kristin; Sverdrup, Ulf; Fägersten, Björn; Friis, Karsten; Gjesvik, Lars; Hansson, Pia; Håkansson, Calle; Mouritzen, Hans; Bára Ómarsdóttir, Silja; Birna Stefánsdóttir, Auður & Svedsen, Øyvind (2019). 10 years on: Reassessing the Stoltenberg report on Nordic cooperation. NUPI – Norwegian Institute of International Affairs, IIA – Institute of International Affairs, University of Iceland, DIIS – Danish Institute for International Studies, FIIA – Finnish Institute of International Affairs, UI – Swedish Institute of International Affairs.

Aaltola, Mika (2019) . Poutasään jälkeen. Jyväskylä: Docendo.