HS: Rungande nej till Nato i Finland
Yle Nyheter
Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomat (5.11.) intervjuade gästforskare Matti Pesu. ”Matti Pesu säger att en medlemsansökan från Sverige eventuellt vore den största enskilda påverkande faktorn för Finland i fråga om medlemskap.” (Yle Nyheter, 5.11.).

Länk till artikeln
Matti Pesu
Äldre forskare - forskningsprogrammet Europeiska Unionen