Seminarium om mänskliga rättigheter i Nordkorea
Ålands Radio och TV
Alex Eriksson

Axel Eriksson intervjuade äldre forskare Katja Creutz om mänskliga rättigheter i Nordkorea (Gomorron/ Ålands radio och TV, 31.10.).

Länk till intervjun
Katja Creutz
Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet