Demokraattisten järjestelmien haavoittuvuudet ja ulkoinen vaikuttaminen

kutsutilaisuus · Pikkuparlamentin auditorio, Arkadiankatu 3, Helsinki · 29.05.2018 10:30 - 12:30

kutsutilaisuus

Suurvaltapolitiikan ja hybridivaikuttamisen korostuminen on muuttanut käsityksiä avoimien demokratioiden haavoittuvuuksista. Valtioiden rajat ylittävien arvoketjujen, omistusjärjestelyiden, data- ja logistiikkavirtojen sekä rahoitusmarkkinoiden hyödyntäminen on yhä keskeisempi osa valtapolitiikan työkalupakkia. Myös sosiaalisen median rooli on tarjonnut uusia välineitä demokratioihin vaikuttamisessa. Yhdysvaltojen ja Ranskan vaalit ovat paljastaneet uusia tapoja hämmentää vaaleja ja rapauttaa äänestäjien luottamusta demokratioiden toimivuuteen. Demokratiat ovat pyrkineet tilkitsemään koettuja haavoittuvuuksia. Samalla turvallisuuspolitiikan uudet käsitteet, kuten hybridiuhat ja resilienssi ovat tulleet laajempaan tietoisuuteen. Seminaarissa pohditaan demokratioiden haavoittuvuuksia sekä tapoja niiden korjaamiseksi.

Tilaisuudessa julkaistaan FIIA-raportti ”Hybridivaikuttaminen ja demokratian resilienssi: Ulkoisen häirinnän mahdollisuudet ja torjuntakyky liberaaleissa demokratioissa”. Raportti on laadittu osana Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) rahoittamaa projektia.

Tilaisuuden avaus: Matti Vanhanen, kansanedustaja

FIIA-raportin esittely: Mikael Wigell, vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

Panelistit: 
Tapio Juntunen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Veli-Pekka Kivimäki, tutkija, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Jari Rantapelkonen, Enontekiön kunnanjohtaja

Sinikukka Saari, erikoistutkija, ulkoministeriö

Päivi Tampere, viestintäpäällikkö, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus

Puheenjohtaja: Mika Aaltola, ohjelmajohtaja, Ulkopoliittinen instituutti

Puhujat

Matti Vanhanen

Kansanedustaja

Mikael Wigell

Vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

kommentit

Tapio Juntunen

väitöskirjatutkija, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Veli-Pekka Kivimäki

tutkija, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Jari Rantapelkonen

Enontekiön kunnanjohtaja

Sinikukka Saari

erikoistutkija, ulkoministeriö

Päivi Tampere

viestintäpäällikkö, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus

puheenjohtaja

Mika Aaltola

Johtaja; päätoimittaja, Ulkopolitiikka-lehti

Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikka, suurpolitiikka, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, globaalihallinta

liitetiedosto