EU i en världsordning under omvandling

kutsutilaisuus · Sveriges ambassad, Norra Esplanaden 7 B, Helsingfors · 18.04.2018 14:00 - 16:00

kutsutilaisuus

Grundpelarna i den liberala världsordningen utmanas av starka krafter både inom och utom
EU:s gränser. Detta utgör en av unionens hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten
grundar sig inte minst i att EU som organisation på samma gång är ett resultat av denna
världsordning och en garant för densamma.

I Europaperspektiv 2018 – den 21:e årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska
forskare och experter hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna
inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen.

Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden med avseende på EU:s roll i en
världsordning under omvandling, såsom internationell handel, klimat, hållbar utveckling,
migration, säkerhet, populism, mänskliga rättigheter och rättsstaten.

Puhujat

Anders Ahnlid

Välkomsthälsning

Anders Ahnlid

Sveriges ambassadör i Finland
Hanna Ojanen

Moderator

Hanna Ojanen

Docent, Helsingfors universitet
Lars Oxelheim

Presentation av projektet

Lars Oxelheim

Professor, Agders universitet
Karolina Zurek

Talare

Karolina Zurek

Forskare, Stockholms universitet
Teija Tiilikainen

Teija Tiilikainen

Direktör, Utrikespolitiska institutet
Douglas Brommesson

Douglas Brommesson

Docent, Lunds universitet
Claes G. Alvstam

Claes G. Alvstam

Professor emeritus, Göteborgs universitet

liitetiedosto