UPI Breakfast Briefing: Rahoitusmarkkinatapahtumat verolle?

kutsutilaisuus · Kansalaisinfo, Pikkuparlamentti · 08.02.2012 08:30 - 09:30
  • kutsutilaisuus

kutsutilaisuus

Euroopan komissio on esittänyt rahoitusmarkkinoille transaktioveroa. Ehdotuksen tavoitteena on kerätä varoja nyt käsillä olevan kriisin hoitoon ja ehkäistä uusien häiriöiden syntyä. Lisäksi esitys on kytketty osaksi EU:n toiminnan rahoitusta tulevaisuudessa. Suurista jäsenmaista Ranska on ajanut asiaa EU:n lisäksi myös G-20 ryhmässä. Esitys on saanut osittain ristiriitaisen vastaanoton EU:ssa ja euroryhmässä. Ranska on ilmoittanut ottavansa veron käyttöön yksipuolisesti elokuussa 2012. Mitkä ovat uuden transaktioveron taustat ja miten hanke on edennyt EU-tasolla? Entä miten suhtautua Ranskan ilmoitukseen? Mitkä voisivat olla veron vaikutukset Suomessa?

Aiheesta alustaa finanssineuvos Harry Leinonen valtiovarainministeriöstä.

Puhetta johtaa Juha Jokela, Ulkopoliittisen instituutin EU-tutkimusohjelman johtaja

Tilaisuus käydään Chatham House –säännön puitteissa (tilaisuudessa esitettyä tietoa saa käyttää, kunhan lähdesuojasta huolehditaan siten, ettei asian esittäjää ilmaista tai asiasisältöä yhdistetä esittäjäänsä).