Yhdysvallat Obaman kaudella

10 julkaisua · 2 asiantuntijaa

esittely

”Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on ulkopolitiikassaan keskittynyt strategisten päämäärien saavuttamiseen. Hänen kompastuskivinään ovat olleet epäjohdonmukainen toimeenpano ja hänen kohtaamansa taktinen poliittinen vastustus. Obama on silti onnistunut ainakin osittain kaikissa niissä keskeisissä tavoitteissa, jotka hän määritteli pyrkiessään presidentiksi vuonna 2008.

Obaman ulkopolitiikkaa ovat voimakkaimmin kritisoineet hänen ideologiset vastustajansa sekä ne, jotka kokevat omien etujensa kärsineen. Tämä koskee erityisesti Lähi-itää, jossa Obama on kovasta paineesta huolimatta pitänyt Yhdysvallat pois uusista laajamittaisista sodista.

Obaman ensimmäisen presidenttikauden aikana Yhdysvallat ei osoittanut erityistä kiinnostusta Eurooppaa kohtaan. Venäjän viimeaikainen toiminta on kuitenkin muistuttanut siitä, että Yhdysvalloilla on Euroopassa vahvat turvallisuuspoliittiset sitoumuksensa, joita jokaisen presidentin on pidettävä yllä. Myös Obaman ajama Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) on osoitus siitä, että Yhdysvallat näkee suhteen Eurooppaan keskeisenä myös tällä vuosisadalla.”

Charly Salonius-Pasternak, FIIA Briefing Paper 185, Lokakuu 2015.

 

Kuva: Pete Souza / White House Photo

materiaali