Asiantuntijat

Hae henkilöistä Hae Näytä kaikki
Mika Aaltola
Mika Aaltola
Ohjelmajohtaja - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

mika.aaltolafiia.fi
Puhelin 09 432 7780

Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikka, globaalihallinta, suurvaltasuhteet, Suomen ulkopolitiikka, turvallisuuskäsitteen muutos, uskontojen rooli, humanitarismi, katastrofipolitiikka, pandemiauhat

Toni Alaranta
Toni Alaranta
Vanhempi tutkija – Euroopan unioni -tutkimusohjelma

toni.alarantafiia.fi
Puhelin 094327731
Matkapuhelin 0505742134

Turkin sisä- ja ulkopolitiikka, erityisesti suhteet EU:hun, USA:han ja Venäjään; Kurdikysymys; Kypros; Lähi-idän suurvaltapolitiikka; poliittinen Islam; poliittiset ideologiat

Katja Creutz
Katja Creutz
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

katja.creutzfiia.fi
Puhelin 09 432 7781

Kansainvälinen oikeus, erityisesti vastuukysymykset; ihmisoikeudet; globaali hallinta

Bart Gaens
Bart Gaens
Projektin johtaja - Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus; Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

bart.gaensfiia.fi
Puhelin 09 432 7788

Japanin-tutkimus (aluetutkimus), Japani Aasian alueellisessa kontekstissa, Suurvaltasuhteet Itä-Aasiassa, EU-Aasia suhteet, ASEM (Asia-Europe Meeting)

Emma  Hakala
Emma Hakala
Vieraileva tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

emma.hakalafiia.fi
Puhelin 09 432 7766

ympäristöturvallisuus, ilmastoturvallisuus, Länsi-Balkan, kansainväliset järjestöt

Eeva Innola
Eeva Innola
Tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

eeva.innolafiia.fi
Puhelin 09 432 7764
Matkapuhelin 050 574 0527

Turvallisuuspolitiikka, huoltovarmuus, kansalliset kriittiset toiminnot

Tuomas Iso-Markku
Tuomas Iso-Markku
Tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

tuomas.iso-markkufiia.fi
Puhelin 09 432 7737

Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, Suomen EU-politiikka, Saksan politiikka, EU-instituutiot

Juha Jokela
Juha Jokela
Ohjelmajohtaja - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

juha.jokelafiia.fi
Puhelin 09 432 7730

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka, EU:n Arktisen alueen politiikka, EMU:n poliittinen hallinta, globaalihallinta ja G20-ryhmä, Suomen EU-politiikka

Jyrki Kallio
Jyrki Kallio
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

jyrki.kalliofiia.fi
Puhelin 09 432 7789

Kiinan poliittinen kulttuuri ja ulkopoliittinen ajattelu, Kiinan yhteiskunta, Itä-Aasian alueelliset kysymykset

Anna Kronlund
Anna Kronlund
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

anna.kronlundfiia.fi
Puhelin 09 432 7742

Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä ja päätöksentekokulttuuri sekä erityisesti kongressi, Yhdysvaltojen ulkopolitiikka sisäpolitiikan näkökulmasta tarkasteltuna, erilaisiin sota- ja poikkeustilanteisiin liittyvät debatit Yhdysvalloissa.

Juha Käpylä
Juha Käpylä
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

juha.kapylafiia.fi
Puhelin 09 4327749
Matkapuhelin 050 5741383

Arktinen alue, globaalien yhteiskäytöllisten toimintaympäristöjen (global commons) geo- ja turvallisuuspolitiikka

Veera Laine
Veera Laine
Tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

veera.lainefiia.fi
Puhelin 09 432 7756
Matkapuhelin 050 574 1807

Venäläinen nationalismi; media ja kansalaisyhteiskunta Venäjällä

Harri Mikkola
Harri Mikkola
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus-tutkimusohjelma

harri.mikkolafiia.fi
Puhelin 09 432 7792
Matkapuhelin 050 574 0432

Arktinen alue, Euroopan turvallisuus- ja puolustusmarkkinat, turvallisuustutkimus, huoltovarmuus

Arkady Moshes
Arkady Moshes
Ohjelmajohtaja - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

arkady.moshesfiia.fi
Puhelin 09 432 7750

Venäjän ja EU:n suhteet, Ukrainan ja Valko-Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka

Wolfgang Mühlberger
Wolfgang Mühlberger
Vanhempi tutkija – Euroopan unioni -tutkimusohjelma

wolfgang.muehlbergerfiia.fi
Puhelin 09 432 7732
Matkapuhelin 050 574 1235

EU:n suhteet Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan; Israelin ja Palestiinan konflikti, Libanon; Arabimaailman muutos: Tunisia, Egypti, Libya ja Syyria; Islamistiset liikkeet, konfliktinhallinta, rauhanrakentaminen, turvallisuussektorin uudistukset, skenaariot

Ryhor Nizhnikau
Ryhor Nizhnikau
Tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

ryhor.nizhnikaufiia.fi
Puhelin +358 94327753

EU:n itäinen naapurusto, Venäjän ulkopolitiikka entisen Neuvostoliiton alueella, Valko-Venäjän, Moldovan ja Ukrainan sisä- ja ulkopolitiikka

Katri Pynnöniemi
Katri Pynnöniemi
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

katri.pynnoniemifiia.fi
Puhelin 09 432 7754

Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikka, informaatiovaikuttaminen osana Venäjän ulkopolitiikkaa, kriittisen infrastruktuurin problematiikka Venäjällä

András Rácz
András Rácz
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

andras.raczfiia.fi
Puhelin 09 432 7757

Venäjän Valko-Venäjän politiikka, Ukraina ja Moldova, Valko-Venäjän ulko- ja sisäpolitiikka, Venäjän suhteet Keski-Eurooppaan, EU:n itäinen kumppanuus

Kristi Raik
Kristi Raik
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

kristi.raikfiia.fi
Puhelin 09 432 7733

EU:n ulkopolitiikka, EU:n itäinen naapurusto, EU-instituutiot, Baltian maiden ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Olli  Ruohomäki
Olli Ruohomäki
Vieraileva vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

olli.ruohomakifiia.fi
Puhelin 09 432 7746

Afganistan, Pakistan, Nepal, Palestiinalaisalueet, Thaimaa, Kambodza, Laos, hauraat valtiot, konfliktit ja yhteiskuntakehitys, jälleenrakennus ja kehitysrahoitus, kokonaisvaltainen kriisinhallinta, terrorismi, poliittinen radikalisaatio, rauhanprosessit, huumeet ja konfliktit, turvallisuus ja kehitys, kehityspolitiikka, maahanmuutto ja konfliktit

Sinikukka Saari
Sinikukka Saari
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

sinikukka.saariformin.fi
Puhelin +358 29 535 1883
Virkavapaalla tammikuuhun 2019 saakka

Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka (eritysesti Venäjän politiikka entisen Neuvostoliiton alueella ja EU–Venäjä suhteet), EU:n itäinen kumppanuuus sekä konfliktien ratkaisu entisen Neuvostoliiton alueella

Charly Salonius-Pasternak
Charly Salonius-Pasternak
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

charly.salonius-pasternakfiia.fi
Puhelin 09 432 7784
Matkapuhelin 040 754 0151

Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikka, rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta

Marco Siddi
Marco Siddi
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

marco.siddifiia.fi
Puhelin 09 4327743
Matkapuhelin 0503835368

EU:n ja Venäjän suhteet, EU:n energiapolitiikka, muistin ja identiteetin politiikka Euroopassa, Euroopan turvallisuus, Italian rooli Euroopan unionissa

Teemu Sinkkonen
Teemu Sinkkonen
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

tesidiis.dk
Vuoden 2016 DIIS:ssa Kööpenhaminassa (pohjoismainen tutkijavaihto)

Terrorismi ja muu poliittinen radikalismi, Euroopan terrorismin vastainen toiminta, kriisinhallinta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan viitekehyksessä, Espanja, Georgia

Elina Sinkkonen
Elina Sinkkonen
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

elina.sinkkonenfiia.fi
Puhelin 09 4327782
Matkapuhelin 050 5741880

Kiinan sisä- ja ulkopolitiikka, kansainvälinen politiikka Itä-Aasiassa, kansallinen identiteetti ja nationalismi, yleiseen mielipiteeseen liittyvät kysymykset Kiinassa

Teija Tiilikainen
Teija Tiilikainen
Johtaja; päätoimittaja, Ulkopolitiikka-lehti

teija.tiilikainenfiia.fi
Puhelin 09 432 7701
Johdon assistentti Päivi Kulo 09 4327703

Euroopan integraatio ja aatehistoria, EU:n poliittiset instituutiot sekä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, eurooppalainen turvallisuuspoliittinen järjestelmä, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Antto Vihma
Antto Vihma
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

antto.vihmafiia.fi
Puhelin 09 4327785
Matkapuhelin 050 372 4568
Huom. Vieraileva tutkija MIT:ssa 27.9.-1.12.2016

energiapolitiikka ja ulkosuhteet, geostrategiat ja geoekonomia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, monenkeskiset neuvottelut

Mikael Wigell
Mikael Wigell
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

mikael.wigellfiia.fi
Puhelin 09 432 7786
Matkapuhelin 040 5831371

Suurvaltasuhteet, geostrategia ja geoekonomia, BRICS-yhteistyö, Latinalaisen Amerikan talous ja politiikka, EU:n ja Latinalaisen Amerikan suhteet, kansainvälinen kehityspolitiikka ja –yhteistyö, rauhanvälitys

Anna Wikholm
Anna Wikholm
Tutkimusavustaja – Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

anna.wikholmfiia.fi
Puhelin 09 4327748
Matkapuhelin 050 5740137