Asiantuntijat

Hae henkilöistä Hae Näytä kaikki
Mika Aaltola
Mika Aaltola
Ohjelmajohtaja - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

mika.aaltolafiia.fi
Puhelin 09 432 7780

Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikka, suurpolitiikka, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, globaalihallinta

Toni Alaranta
Toni Alaranta
Vanhempi tutkija – Euroopan unioni -tutkimusohjelma

toni.alarantafiia.fi
Puhelin 094327731
Matkapuhelin 0505742134

Turkin sisä- ja ulkopolitiikka, erityisesti suhteet EU:hun, USA:han ja Venäjään; Kurdikysymys; Kypros; Lähi-idän suurvaltapolitiikka; poliittinen Islam; poliittiset ideologiat

Katja Creutz
Katja Creutz
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

katja.creutzfiia.fi
Puhelin 09 432 7781

Kansainvälinen oikeus, erityisesti vastuukysymykset; ihmisoikeudet; globaali hallinta

Bart Gaens
Bart Gaens
Projektin johtaja - Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus; Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

bart.gaensfiia.fi
Puhelin 09 432 7788

Japanin-tutkimus (aluetutkimus), Japani Aasian alueellisessa kontekstissa, Suurvaltasuhteet Itä-Aasiassa, EU-Aasia suhteet, ASEM (Asia-Europe Meeting)

Eeva Innola
Eeva Innola
Tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

eeva.innolafiia.fi
Puhelin 09 432 7764

Pohjoismainen yhteistyö, ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Tuomas Iso-Markku
Tuomas Iso-Markku
Tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

tuomas.iso-markkufiia.fi
Puhelin 09 432 7737

Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, Suomen EU-politiikka, Saksan politiikka, EU-instituutiot

Juha Jokela
Juha Jokela
Ohjelmajohtaja - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

juha.jokelafiia.fi
Puhelin 09 432 7730

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka, EU:n Arktisen alueen politiikka, EMU:n poliittinen hallinta, globaalihallinta ja G20-ryhmä, Suomen EU-politiikka

Jyrki Kallio
Jyrki Kallio
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

jyrki.kalliofiia.fi
Puhelin 09 432 7789

Kiinan poliittinen kulttuuri ja ulkopoliittinen ajattelu, Kiinan yhteiskunta, Itä-Aasian alueelliset kysymykset

Juha Käpylä
Juha Käpylä
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

juha.kapylafiia.fi
Puhelin 09 4327749
Matkapuhelin 050 5741383

Arktinen alue, globaalien yhteiskäytöllisten toimintaympäristöjen (global commons) geo- ja turvallisuuspolitiikka

Veera Laine
Veera Laine
Tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

veera.lainefiia.fi
Puhelin 09 432 7756
Matkapuhelin 050 574 1807

nationalismi Venäjällä, Venäjän mediaan ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvät kysymykset, käsitehistoria

Jussi Lassila
Jussi Lassila
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

jussi.lassilafiia.fi
Puhelin 09 432 7747
Matkapuhelin 050 462 9278

Venäjän sisäpolitiikka, erityisesti identiteettipolitiikka, nationalismi, poliittiset liikkeet, populismi, poliittinen retoriikka ja viestintä.

Kristian Lundby Gjerde
Kristian Lundby Gjerde
Vieraileva tutkija

Kristian.LundbyGjerdefiia.fi
Puhelin 09 43227757

Venäjän ja lännen suhteet, Venäjän ulkopolitiikka, venäläinen historiapolitiikka

Leo Michel
Leo Michel
Vieraileva vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

leo.michelfiia.fi
Puhelin 09 432 7758

Yhdysvaltain puolustus- ja ulkopolitiikka, Nato, Naton ja EU:n suhteet, Yhdysvaltain ja Euroopan kahdenväliset puolustussuhteet, asevalvonta

Harri Mikkola
Harri Mikkola
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus-tutkimusohjelma

harri.mikkolafiia.fi
Puhelin 09 432 7792
Matkapuhelin 050 574 0432

Arktinen alue, Euroopan turvallisuus- ja puolustusmarkkinat, turvallisuustutkimus, huoltovarmuus

Arkady Moshes
Arkady Moshes
Ohjelmajohtaja - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

arkady.moshesfiia.fi
Puhelin 09 432 7750

Venäjän ja EU:n suhteet, Ukrainan ja Valko-Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka

Wolfgang Mühlberger
Wolfgang Mühlberger
Vanhempi tutkija – Euroopan unioni -tutkimusohjelma

wolfgang.muehlbergerfiia.fi
Puhelin 09 432 7732
Matkapuhelin 050 574 1235

EU:n suhteet Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan; Israelin ja Palestiinan konflikti, Libanon; Arabimaailman muutos: Tunisia, Egypti, Libya ja Syyria; Islamistiset liikkeet, konfliktinhallinta, rauhanrakentaminen, turvallisuussektorin uudistukset, skenaariot

Ryhor Nizhnikau
Ryhor Nizhnikau
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

ryhor.nizhnikaufiia.fi
Puhelin +358 94327753

EU:n itäinen naapurusto, Venäjän ulkopolitiikka entisen Neuvostoliiton alueella, Valko-Venäjän, Moldovan ja Ukrainan sisä- ja ulkopolitiikka

Matti  Pesu
Matti Pesu
Vieraileva tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

matti.pesufiia.fi
Puhelin 09 4327739

Suomen ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, Euroopan turvallisuus, transatlanttiset suhteet, ulkopolitiikan analyysi.

Kristi Raik
Kristi Raik
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

kristi.raikfiia.fi
Puhelin 09 432 7733

EU:n ulkopolitiikka, EU:n itäinen naapurusto, EU-instituutiot, Baltian maiden ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Olli  Ruohomäki
Olli Ruohomäki
Vieraileva vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

olli.ruohomakifiia.fi
Puhelin 09 432 7746
Matkapuhelin 050 347 3576

Afganistan, Pakistan, Etelä-Aasia, Lähi-itä, Palestiinalaisalueet, Israel, Thaimaa, Kambodza, Laos, terrorismi, poliittinen väkivalta ja radikalisaatio, hauraat valtiot, kokonaisvaltainen kriisinhallinta, rauhanprosessit, jälleenrakennus ja kehitysrahoitus, huumeet ja konfliktit, turvallisuus ja kehitys, kehityspolitiikka

Anu Ruokamo
Anu Ruokamo
Tutkimusavustaja – Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

anu.ruokamofiia.fi
Puhelin 09 432 7722

Sinikukka Saari
Sinikukka Saari
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

sinikukka.saariformin.fi
Puhelin +358 29 535 1883
Virkavapaalla tammikuuhun 2019 saakka

Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka (eritysesti Venäjän politiikka entisen Neuvostoliiton alueella ja EU–Venäjä suhteet), EU:n itäinen kumppanuuus sekä konfliktien ratkaisu entisen Neuvostoliiton alueella

Charly Salonius-Pasternak
Charly Salonius-Pasternak
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

charly.salonius-pasternakfiia.fi
Puhelin 09 432 7784
Matkapuhelin 040 754 0151

Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikka, rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta

Marco Siddi
Marco Siddi
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

marco.siddifiia.fi
Puhelin 09 4327743
Matkapuhelin 0503835368

EU:n ja Venäjän suhteet, EU:n energiapolitiikka, muistin ja identiteetin politiikka Euroopassa, Euroopan turvallisuus, Italian rooli Euroopan unionissa

Elina Sinkkonen
Elina Sinkkonen
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

elina.sinkkonenfiia.fi
Puhelin 09 4327782
Matkapuhelin 050 5741880

Kiinan sisä- ja ulkopolitiikka, kansainvälinen politiikka Itä-Aasiassa, kansallinen identiteetti ja nationalismi, yleiseen mielipiteeseen liittyvät kysymykset Kiinassa

Ville  Sinkkonen
Ville Sinkkonen
Tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

ville.sinkkonenfiia.fi
Puhelin 09 432 7783

Yhdysvaltojen ulkopolitiikka, Yhdysvaltojen Lähi-idän politiikka, normit, arvot ja valta ulkopolitiikassa, kansainvälisten valtasuhteiden muutokset, luottamuspolitiikka

Teemu Tammikko
Teemu Tammikko
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

teemu.tammikkofiia.fi
Matkapuhelin 050 316 79 96

Terrorismi ja muu poliittinen radikalismi, Euroopan terrorismin vastainen toiminta, kriisinhallinta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan viitekehyksessä, Espanja, Georgia

Teija Tiilikainen
Teija Tiilikainen
Johtaja; päätoimittaja, Ulkopolitiikka-lehti

teija.tiilikainenfiia.fi
Puhelin 09 432 7701
Johdon assistentti Suvi Järvinen 09 432 7724

Euroopan integraatio ja aatehistoria, EU:n poliittiset instituutiot sekä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, eurooppalainen turvallisuuspoliittinen järjestelmä, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Antto Vihma
Antto Vihma
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

antto.vihmafiia.fi
Puhelin 09 4327785
Matkapuhelin 050 372 4568

energiapolitiikka ja ulkosuhteet, geostrategiat ja geoekonomia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, monenkeskiset neuvottelut

Mikael Wigell
Mikael Wigell
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

mikael.wigellfiia.fi
Puhelin 09 432 7786
Matkapuhelin 040 5831371

Nousevat suurvallat, geostrategiat ja geoekonomia, BRICS-yhteistyö, Latinalaisen Amerikan talous ja politiikka, EU:n ja Latinalaisen Amerikan suhteet, rauhanvälitys