Asiantuntijat

Hae henkilöistä Hae Näytä kaikki
Mika Aaltola
Mika Aaltola
Ohjelmajohtaja - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

mika.aaltolafiia.fi
Puhelin 09 432 7780

Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikka, suurpolitiikka, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, globaalihallinta

Toni Alaranta
Toni Alaranta
Vanhempi tutkija – Euroopan unioni -tutkimusohjelma

toni.alarantafiia.fi
Puhelin 094327731
Matkapuhelin 0505742134

Turkin sisä- ja ulkopolitiikka, erityisesti suhteet EU:hun, USA:han ja Venäjään; Kurdikysymys; Kypros; Lähi-idän suurvaltapolitiikka; poliittinen Islam; poliittiset ideologiat

Katja Creutz
Katja Creutz
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

katja.creutzfiia.fi
Puhelin 09 432 7781

Kansainvälinen oikeus, erityisesti vastuukysymykset; ihmisoikeudet; globaali hallinta

Bart Gaens
Bart Gaens
Projektin johtaja - Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus; Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

bart.gaensfiia.fi
Puhelin 09 432 7788

Japanin-tutkimus (aluetutkimus), Japani Aasian alueellisessa kontekstissa, Suurvaltasuhteet Itä-Aasiassa, EU-Aasia suhteet, ASEM (Asia-Europe Meeting)

Eeva Innola
Eeva Innola
Tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

eeva.innolafiia.fi
Puhelin 09 432 7764
Matkapuhelin 050 574 0527

Turvallisuuspolitiikka, huoltovarmuus, kansalliset kriittiset toiminnot

Tuomas Iso-Markku
Tuomas Iso-Markku
Tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

tuomas.iso-markkufiia.fi
Puhelin 09 432 7737

Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, Suomen EU-politiikka, Saksan politiikka, EU-instituutiot

Juha Jokela
Juha Jokela
Ohjelmajohtaja - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

juha.jokelafiia.fi
Puhelin 09 432 7730

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka, EU:n Arktisen alueen politiikka, EMU:n poliittinen hallinta, globaalihallinta ja G20-ryhmä, Suomen EU-politiikka

Jyrki Kallio
Jyrki Kallio
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

jyrki.kalliofiia.fi
Puhelin 09 432 7789

Kiinan poliittinen kulttuuri ja ulkopoliittinen ajattelu, Kiinan yhteiskunta, Itä-Aasian alueelliset kysymykset

Mark N. Katz
Mark N. Katz
Vieraileva vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

mark.katzfiia.fi

Yhdysvaltain ulkopolitiikka, Venäjän ulkopolitiikka, Venäjän suhteet Lähi-itään, suurvaltapolitiikka

Juha Käpylä
Juha Käpylä
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

juha.kapylafiia.fi
Puhelin 09 4327749
Matkapuhelin 050 5741383

Arktinen alue, globaalien yhteiskäytöllisten toimintaympäristöjen (global commons) geo- ja turvallisuuspolitiikka

Veera Laine
Veera Laine
Tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

veera.lainefiia.fi
Puhelin 09 432 7756
Matkapuhelin 050 574 1807

Venäläinen nationalismi; media ja kansalaisyhteiskunta Venäjällä

Jussi Lassila
Jussi Lassila
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

jussi.lassilafiia.fi
Puhelin 09 432 7747
Matkapuhelin 050 462 9278

Venäjän sisäpolitiikka, erityisesti identiteettipolitiikka, nationalismi, poliittiset liikkeet, populismi, poliittinen retoriikka ja viestintä.

Leo Michel
Leo Michel
Vieraileva vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

leo.michelfiia.fi
Puhelin 09 432 7758

Yhdysvaltain puolustus- ja ulkopolitiikka, Nato, Naton ja EU:n suhteet, Yhdysvaltain ja Euroopan kahdenväliset puolustussuhteet, asevalvonta

Harri Mikkola
Harri Mikkola
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus-tutkimusohjelma

harri.mikkolafiia.fi
Puhelin 09 432 7792
Matkapuhelin 050 574 0432

Arktinen alue, Euroopan turvallisuus- ja puolustusmarkkinat, turvallisuustutkimus, huoltovarmuus

Arkady Moshes
Arkady Moshes
Ohjelmajohtaja - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

arkady.moshesfiia.fi
Puhelin 09 432 7750

Venäjän ja EU:n suhteet, Ukrainan ja Valko-Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka

Wolfgang Mühlberger
Wolfgang Mühlberger
Vanhempi tutkija – Euroopan unioni -tutkimusohjelma

wolfgang.muehlbergerfiia.fi
Puhelin 09 432 7732
Matkapuhelin 050 574 1235

EU:n suhteet Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan; Israelin ja Palestiinan konflikti, Libanon; Arabimaailman muutos: Tunisia, Egypti, Libya ja Syyria; Islamistiset liikkeet, konfliktinhallinta, rauhanrakentaminen, turvallisuussektorin uudistukset, skenaariot

Ryhor Nizhnikau
Ryhor Nizhnikau
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

ryhor.nizhnikaufiia.fi
Puhelin +358 94327753

EU:n itäinen naapurusto, Venäjän ulkopolitiikka entisen Neuvostoliiton alueella, Valko-Venäjän, Moldovan ja Ukrainan sisä- ja ulkopolitiikka

Matti  Pesu
Matti Pesu
Vieraileva tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

matti.pesufiia.fi
Puhelin 09 4327739

Suomen ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, Euroopan turvallisuus, transatlanttiset suhteet, ulkopolitiikan analyysi.

Kristi Raik
Kristi Raik
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

kristi.raikfiia.fi
Puhelin 09 432 7733

EU:n ulkopolitiikka, EU:n itäinen naapurusto, EU-instituutiot, Baltian maiden ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Olli  Ruohomäki
Olli Ruohomäki
Vieraileva vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

olli.ruohomakifiia.fi
Puhelin 09 432 7746
Matkapuhelin 050 347 3576

Afganistan, Pakistan, Etelä-Aasia, Lähi-itä, Palestiinalaisalueet, Israel, Thaimaa, Kambodza, Laos, terrorismi, poliittinen väkivalta ja radikalisaatio, hauraat valtiot, kokonaisvaltainen kriisinhallinta, rauhanprosessit, jälleenrakennus ja kehitysrahoitus, huumeet ja konfliktit, turvallisuus ja kehitys, kehityspolitiikka

Anu Ruokamo
Anu Ruokamo
Tutkimusavustaja – Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

anu.ruokamofiia.fi
Puhelin 09 432 7722

Sinikukka Saari
Sinikukka Saari
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

sinikukka.saariformin.fi
Puhelin +358 29 535 1883
Virkavapaalla tammikuuhun 2019 saakka

Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka (eritysesti Venäjän politiikka entisen Neuvostoliiton alueella ja EU–Venäjä suhteet), EU:n itäinen kumppanuuus sekä konfliktien ratkaisu entisen Neuvostoliiton alueella

Charly Salonius-Pasternak
Charly Salonius-Pasternak
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

charly.salonius-pasternakfiia.fi
Puhelin 09 432 7784
Matkapuhelin 040 754 0151

Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikka, rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta

Marco Siddi
Marco Siddi
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

marco.siddifiia.fi
Puhelin 09 4327743
Matkapuhelin 0503835368

EU:n ja Venäjän suhteet, EU:n energiapolitiikka, muistin ja identiteetin politiikka Euroopassa, Euroopan turvallisuus, Italian rooli Euroopan unionissa

Elina Sinkkonen
Elina Sinkkonen
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

elina.sinkkonenfiia.fi
Puhelin 09 4327782
Matkapuhelin 050 5741880

Kiinan sisä- ja ulkopolitiikka, kansainvälinen politiikka Itä-Aasiassa, kansallinen identiteetti ja nationalismi, yleiseen mielipiteeseen liittyvät kysymykset Kiinassa

Ville  Sinkkonen
Ville Sinkkonen
Tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

ville.sinkkonenfiia.fi
Puhelin 09 432 7783

Yhdysvaltojen ulkopolitiikka, Yhdysvaltojen Lähi-idän politiikka, normit, arvot ja valta ulkopolitiikassa, kansainvälisten valtasuhteiden muutokset, luottamuspolitiikka

Teemu Tammikko
Teemu Tammikko
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

teemu.tammikkofiia.fi
Matkapuhelin 050 316 79 96

Terrorismi ja muu poliittinen radikalismi, Euroopan terrorismin vastainen toiminta, kriisinhallinta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan viitekehyksessä, Espanja, Georgia

Teija Tiilikainen
Teija Tiilikainen
Johtaja; päätoimittaja, Ulkopolitiikka-lehti

teija.tiilikainenfiia.fi
Puhelin 09 432 7701
Johdon assistentti Päivi Kulo 09 432 7703

Euroopan integraatio ja aatehistoria, EU:n poliittiset instituutiot sekä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, eurooppalainen turvallisuuspoliittinen järjestelmä, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Antto Vihma
Antto Vihma
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

antto.vihmafiia.fi
Puhelin 09 4327785
Matkapuhelin 050 372 4568

energiapolitiikka ja ulkosuhteet, geostrategiat ja geoekonomia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, monenkeskiset neuvottelut

Mikael Wigell
Mikael Wigell
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

mikael.wigellfiia.fi
Puhelin 09 432 7786
Matkapuhelin 040 5831371

Nousevat suurvallat, geostrategiat ja geoekonomia, BRICS-yhteistyö, Latinalaisen Amerikan talous ja politiikka, EU:n ja Latinalaisen Amerikan suhteet, rauhanvälitys