Euroopan unioni

Esittely

Euroopan unioni -tutkimusohjelma keskittyy unionin ulkosuhteisiin ja sen globaaliin ja alueelliseen merkitykseen unohtamatta unionin sisäistä dynamiikkaa. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat EU:n ulkosuhteet, integraation kehityslinjat ja unionin poliittinen järjestelmä.

EU:n ulkosuhteita – mukaan lukien sen päätöksenteko ja johtajuus – tutkitaan ohjelmassa laaja-alaisesti. Keskeisiä aiheita EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikat, naapurusto ja energiaturvallisuus. Unionin ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden rajapinnassa olevia kysymyksiä tarkastellaan terrorismiin ja radikalisaatioon liittyen. Alueellisesti ohjelman tutkimus painottuu unionin itäiseen ja eteläiseen naapurustoon. Tutkimusagendalla on myös Turkin ja EU:n väliset suhteet sekä unionin Arktisen alueen politiikka.

Muita keskeisiä EU:n ulkosuhdeaiheita – esimerkiksi unionin kauppapolitiikkaa, suhteita Venäjän kanssa ja transatlanttisia suhteita – tutkitaan myös instituutin muissa ohjelmissa sekä ohjelmien välisenä yhteistyönä. Sama koskee pohjoismaista yhteistyötä sekä EU:n puitteissa että yleisemmin.  

Integraation kehityslinjojen sekä EU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmän tutkimuksessa korostuu talous- ja rahaliiton uudistamisen, integraation eriytyminen ja brexitin poliittiset vaikutukset. Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan jäsenmaiden EU-politiikkojen kehitystrendejä, mukaan lukien EU-vastaisen populismin nousu.

EU-ohjelman pyrkii tuottamaan koreatasoista tutkimusta, joka palvelee myös poliittista päätöksentekoa ja laajaa yleisöä. Tutkimusohjelma on vahvasti verkottunut Eurooppaan ja pyrkii jatkuvasti vahvistamaan ja laajentamaan yhteistyösuhteitaan.