Julkaisut

Lisää...
tilaa

Uusimmat julkaisut

03 / 2017

Ulkopolitiikka 1/2017

Wigell, Mikael (2017) Rysslands geostrategi och dess konsekvenser i Norden Teoksessa Almqvist, Kurt toim.: Sverige och Finland. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

Raik, Kristi (2017) The Northern European Member States Teoksessa Hadfield, A.; Manners, I.; Whitman, R. toim.: Foreign Policies of EU Member States: Continuity and Europeanisation. Routledge. 23-38.

Ruohomäki, Olli (2017) Puolivillaista demokratiaa Ulkopolitiikka, 54 (2): 84.

Kallio, Jyrki (2017) Mutta miksi Kielletty kaupunki on vinossa?/ Why is the Forbidden City tilted to the West? Kiina sanoin ja kuvin.

Tiilikainen, Teija (2017) Demokratian hätähuuto Ulkopolitiikka, 54 (2): 3.

Ojanen, Hanna; Raik, Kristi (2017) Ulko- ja turvallisuuspolitiikka: pinnallista jatkuvuutta ja pyörteisiä pohjavirtauksia Teoksessa Raunio, Tapio; Saari, Juho toim.: Reunalla vai ytimessä? Suomen EU-politiikan muutos ja jatkuvuus. Gaudeamus. 170-195.

Laine, Veera (2017) Contemporary Russian nationalisms: the state, nationalist movements, and the shared space in between Nationalities Papers, 45 (2): 222-237.

Kallio, Jyrki (2017) The Socialist Rule of Law with Chinese Characteristics in the Light of Chinese tradition Teoksessa Hallberg Pekka toim.: Rule of Law and Sustainable Development. Rule of Law Finland. 63-69.

Pynnöniemi, Katri (2017) Aktiivisen vakauspolitiikan sisältöä linjaamassa Kosmopolis, 47 (1): 45-52.

Alaranta, Toni (2017) FEUTURE EU 28 Country Report Finland Teoksessa toim.: FEUTURE EU Country Reports. University of Cologne.

Siddi, Marco (2017) The Scramble for Energy Supplies to South Eastern Europe: The EU’s Southern Gas Corridor, Russia’s Pipelines and Turkey’s Role Teoksessa Bettzuege, Oliver Marc; Schröder Mirja; Wessels, Wolfgang toim.: Turkey as an Energy Hub? Contributions on Turkey's Role in EU Energy Supply. Nomos. 49-66.

Iso-Markku, Tuomas (2017) Finland – Totally in and helping to write the EU rulebook Luath Press Limited.

Sinkkonen, Ville (2017) Kaksi pelastussuunnitelmaa Ulkopolitiikka, 54 (1): 84-85.

Ruohomäki, Olli (2017) Vahvimman oikeus Ulkopolitiikka, 54 (1): 81.

Laine, Veera; Mustajoki, Arto (2017) Preconditions for Russian modernisation: A media analysis Teoksessa Lehtisaari, Katja; Mustajoki, Arto toim.: Philosophical and Cultural Interpretations of Russian Modernisation. Routledge. 175-190.

Enqvist, Kari; Hetemäki, Ilari; Tiilikainen, Teija toim. (2017) Kaikki vapaudesta Gaudeamus.