Julkaisut

Lisää...
tilaa

Uusimmat julkaisut

Kallio, Jyrki & Gaens, Bart (2020). Finland's relations with China and the US. Teoksessa Esteban, Mario and Miguel Otero-Iglesias (toim.): Europe in the Face of US-China Rivalry. A Report by the European Think-tank Network on China (ETNC). Madrid: Real Instituto Elcano. 57-63.

Hakala, Emma; Järvensivu, Paavo; Lummaa, Karoliina; Majava, Antti; Toivanen, Tero; Vadén, Tere & Eronen, Jussi T. (2019). Ilmastokriisiin sopeutuminen on kansanterveydellinen kysymys. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 56:341-345.

Iso-Markku, Tuomas (2019). Finnland. Teoksessa Weidenfeld, Werner & Wessels, Wolfgang (toim.): Jahrbuch der Europäischen Integration 2019. Nomos Verlag. 471-474.

Nizhnikau, Ryhor (2019). Modernisti vanha. Ulkopolitiikka, 56 (4):88.

Vastapuu, Leena; Mattlin, Mikael; Hakala, Emma & Pellikka, Petri (2019). Afrikan megatrendit. Ministry for Foreign Affairs of Finland.

Vastapuu, Leena; Mattlin, Mikael; Hakala, Emma & Pellikka, Petri (2019). Megatrends in Africa. Ministry for Foreign Affairs of Finland.

Tammikko, Teemu & Iso-Markku, Tuomas (2019). Reflections on the external dimension of the European Union's counter-terrorism efforts: The case of the Sahel. Council of the European Union, General Secretariat .

Helwig, Niklas (2019). Europäischer Auswärtiger Dienst. Teoksessa Weidenfeld, Werner; Wessels, Wolfgang; Tekin, Funda (toim.): Europa von A bis Z. Wiesbaden: Springer.

Helwig, Niklas & Puglierin, Jana (2019). Europe's geo-economic commission. Berlin Policy Journal, 7.10.

Moshes, Arkady (2019). All Quiet in Russian-Belarusian Relations. PONARS Eurasia Policy Memo, 20.8.

Sinkkonen, Ville & Vogt, Henri (2020). The West: Divided in freedom and fear? Teoksessa Lehti, Marko; Pennanen, Henna-Riikka; Jouhki, Jukka (toim.): Contestations of liberal order: The West in crisis? Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 123-150.

Alaranta, Toni (2019). Russia and the idea of Eurasia in Turkey's strategic culture paradigms. Teoksessa Miklossy, Katalin; Smith, Hanna (toim.): Strategic culture in Russia's neighborhood: Change and continuity in an in-between space. Lanham, MD: Lexington Books. 163-184.