Julkaisut

Lisää kategorioita...
tilaa

Uusimmat julkaisut

11 / 2021

Nordic cooperation amid pandemic travel restrictions

Katja Creutz Sofie Berglund Telli Betül Karacan Alberto Giacometti Kristin Haugevik Ninna Nyberg Sørensen Mari Wøien Meijer Axa Lares

Siddi, Marco; Helwig, Niklas; Grimm, Sven & Reiners, Wulf (2021). Leadership and Partnerships for the European Green Deal: EU relations with (re)emerging economies’. L'Europe en Formation (393):40-63.

Helwig, Niklas (2022). The EU as a Global Actor. Teoksessa Kenealy, Daniel; Hadfield, Amelia; Corbett, Richard; Peterson, John (toim.): The European Union: How does it work? Oxford University Press. 187-210.

Kallio, Jyrki; Koivu, Tuuli & Ruokamo, Anu (2022). Finland: Fears of dependence on China burden good relations with the US. Teoksessa Seaman, John; Ghiretti, Francesca; Erlbacher,Lucas; Martin, Xiaoxue; Otero-Iglesias, Miguel (toim.): Dependence in Europe's Relations with China: Weighing Perceptions and Reality. French Institute of International Relations (Ifri) . 76-83.

New, Mark ; Reckien, Diana ; Viner, David ; ..., ... & Weikmans , Romain ; ..., ... & Workman, Mark (2022). Chapter 17: Decision Making Options for Managing Risk. Working Group II contribution to the Sixth Assessment Report.

Lassila, Jussi (2022). Venäjän demokratiakehitys. Teoksessa Koskelo, Pauliine; Lassila, Jussi; Lundstedt, Tero; Miklóssy, Katalin (toim.): Diktaattorin käsikirja. Helsinki: Ajatuspaja Libera. 27-43.

Mazarr, Michael J.; Blank, Jonah; Charap, Samuel; Harris, Benjamin N.; Heath, Timothy R.; Helwig, Niklas ; Hornung, Jeffrey; Morris, Lyle J.; Rhoades, Ashley L.; Tabatabai, Ariane M. & Zeigler, Sean M. (2022). Understanding the Emerging Era of International Competition Through the Eyes of Others. RAND Corporation.

Hakala, Emma & Räisänen, Helmi (2022). Tarjoaako kokonaisturvallisuus keinot ympäristömuutokseen varautumiseen. Politiikasta, 29.3.

Kallio, Jyrki (2022) . Avain kungfutselaisuuteen: Valittuja kirjoituksia kolmelta vuosituhannelta. Gaudeamus.

Ketola, Johanna (2022). Rauhanturvaamisesta kriisinhallintaan. Humanisti, 18.3.

Helwig, Niklas (2022). Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Teoksessa Weidenfeld, Werner, Wessels, Wolfgang & Tekin, Funda (toim.): Europa von A-Z. Wiesbaden: Springer VS. First Online 17 March 2022.

Mustasilta, Katariina (2022). Peripheries. Teoksessa Giovanni, Faleg (toim.): African Spaces: The New Geopolitical Frontlines. EUISS. 33-42.

Ketola, Johanna & Karjalainen, Tyyne (2022). Tavoitteet kateissa. Ulkopolitiikka, 59 (1):70-73.

Sinkkonen, Ville (2022). Kiinalinssien läpi. Ulkopolitiikka, 59 (1):42-45.

Aaltola, Mika (2022). Geopoliittinen näännytyspeli. Ulkopolitiikka, 59 (1):5.