Ulkopoliittinen instituutti on tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista. Tehtäväänsä instituutti toteuttaa tekemällä tutkimusta sekä järjestämällä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja julkaisemalla raportteja tutkimustuloksistaan ja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä. Instituutti julkaisee myös Ulkopolitiikka-lehteä sekä ylläpitää alan erikoiskirjastoa.

Instituutin tutkimuksen tavoitteena on tuottaa korkeatasoista ja selkeää aineistoa tieteelliselle yhteisölle, poliittisille päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toiminnassaan instituutti pitää yllä aktiivisia kansainvälisiä suhteita. Instituutin tutkijat osallistuvat ajankohtaiseen keskusteluun kirjoittamalla artikkeleita päivä- ja aikakauslehtiin, alan julkaisuihin, osallistumalla kotimaisiin ja kansainvälisiin seminaareihin, konferensseihin ja muihin tilaisuuksiin sekä toimimalla asiantuntijoina eri medioissa. Instituutin tutkijat kommentoivat medioissa ajankohtaisia kysymyksiä oman tutkimuksensa ja asiantuntemuksensa pohjalta samaan tapaan kuin kollegansa yliopistoissa. Instituutilla ei ole yhtenäistä kantaa kansainväliseen politiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Suomen eduskunta perusti kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen, Ulkopoliittisen instituutin, satavuotisjuhlaistunnossaan kesäkuussa 2006 ja se huolehtii instituutin perusrahoituksesta.UPIn toiminta perustuu lakiin kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta (29.6.2006/544). Lain mukaan Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton tutkimuslaitos. Instituutin toimintaa ohjaa yhdeksänjäseninen hallitus, ja sen yhteydessä toimivat myös neuvottelukunta ja tieteellinen neuvosto.

 

UPI toivottaa tervetulleeksi asiapohjaisen kriittisen keskustelun sosiaalisen median kanavillaan. UPI ei hyväksy halventavaa, loukkaavaa tai laitonta sisältöä ja kommentointia. Jatkuvasti tällaista sisältöä julkaisevat tilit voidaan estää ja epäasialliset kommentit voidaan poistaa. Pyrimme vastaamaan asiallisiin kysymyksiin ja kommentteihin toimistotyöaikana.