Tutkimus

Tutkimusohjelmat

Tutkimuskeskukset

Poikkileikkaavat teemat

Projektit

Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle

Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) ja Tampereen yliopisto toteuttavat tutkimushankkeen “Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle” osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS). Hanke saatetaan päätökseen joulukuussa 2023.Venäjän helmikuussa 2022 käynnistämä hyökkäyssota nosti ydinasepelotteen sekä ydinaseiden mahdollisen käytön kansainvälisen turvallisuuden ja julkisen keskustelun ytimeen.Ydinasekysymykset ovat vuoden 2022 aikana tulleet voimalla myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asialistalle. Reaktiona Venäjän sotatoimiin Ukrainassa...
Strategisen kulttuurin murros Euroopassa

Strategisen kulttuurin murros Euroopassa

Suurvaltapolitiikan käänteet kiihdyttävät keskustelua eurooppalaisesta puolustuksesta ja sen myötä tarpeesta yhtenäistää strategista kulttuuria. Strategisten kulttuurin murros Euroopassa: syyt, välittäjät ja prosessit (STRAX) -hanke luo uuden lähestymistavan strategisen kulttuurin muutoksen analysointiin. Tutkimusprojektissa analysoidaan Euroopan strategisten kulttuurien muutosta keskittymällä niiden vuorovaikutukseen ja yhdistämällä innovatiivisilla tavoilla akateeminen tutkimus, politiikka-analyysi sekä ammatillinen sotilaskasvatus ja -pedagogiikka.Ulkopoliittinen instituutti...
Superregionalismi ja yhteyksien politiikka Aasiassa

Superregionalismi ja yhteyksien politiikka Aasiassa

Hanke analysoi rajat ylittäviä yhteyksiä (connectivity) ja niiden merkitystä Aasiassa, laajemmin Intian ja Tyynenmeren alueella. Erityisesti hankkeessa pyritään analysoimaan, kuinka yhteydet linkittyvät turvallisuuden, talouden ja (kestävän) kehityksen dynamiikkoihin. Suurvaltakamppailun aikakaudella, talous, turvallisuus ja kehityspolitiikka ovat yhä tiiviimmin kytköksissä toisiinsa. Näin on erityisesti kansainvälisten yhteyksien suhteen. Tällöin kyse on erityisesti fyysisten infrastruktuurien rakentamisesta, jotka ovat yhä kasvissa määrin myös turvallistettu, geopolitisoitu...
Suomen muuttuva rooli euroatlanttisessa turvallisuudessa

Suomen muuttuva rooli euroatlanttisessa turvallisuudessa

Tutkimushankkeessa seurataan Suomen Nato-jäsenyysprosessin etenemistä sekä analysoidaan sen kehittyvää Nato-politiikkaa. Lisäksi projektissa tarkastellaan Venäjän helmikuun 2022 hyökkäyksen vaikutuksia Pohjois-Euroopan turvallisuuteen. Hankkeessa analysoidaan myös Yhdysvaltain Eurooppa-politiikkaa ja maan sitoutumista Euroopan turvallisuuteen.Venäjän hyökkäyksestä on muodostunut historiallinen saumakohta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Suomen päätös hakea Naton jäsenyyttä muuttaa sen turvallisuuspolitiikan lähtökohtia. Hankkeessa pohditaan muun muassa seuraavia...
Ilmastonmuutoksen politiikka

Ilmastonmuutoksen politiikka

Hankkeessa tutkitaan ilmastonmuutoksen politisoitumista globaalilla, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla.Globaalilla tasolla hanke tarjoaa ajankohtaista ja tuoretta analyysia keskeisimmistä ongelmista, jotka koskevat globaalia hallintaa. Keskiössä on Pariisin ilmastosopimus ja erityisesti sen potentiaali lisätä ilmastotoimien läpinäkyvyyttä. Kuinka Pariisin ilmastosopimuksen avainkohdat pystytään toteuttamaan tuulisena aikana, jota leimaa yhä enemmän moninapainen kilpailu? Euroopan tasolla hanke keskittyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan eli Green Dealiin ja Euroopan...
Monenkeskinen yhteistyö strategisen kilpailun aikakaudella: Suomen ja Euroopan unionin vaikuttamisen keinot

Monenkeskinen yhteistyö strategisen kilpailun aikakaudella: Suomen ja Euroopan unionin vaikuttamisen keinot

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) toteuttaa tutkimushankkeen ”Monenkeskinen yhteistyö strategisen kilpailun aikakaudella: Suomen ja Euroopan unionin vaikuttamisen keinot” osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS). Hanke saatetaan päätökseen helmikuussa 2023.Monenkeskinen yhteistyö on yksi kansainvälisten suhteiden ja eri maiden ulkopolitiikkojen keskeisimmistä periaatteista ja tärkeimmistä toiminnan kulmakivistä. Merkittävistä saavutuksistaan huolimatta monenkeskisen yhteistyön kehitys ei ole ollut suoraviivaista. Tutkijat, asiantuntijat ja...