Euroopan unioni

Ulkopoliittisen instituutin raportin esittelytilaisuus Berliinissä syyskuussa 2016 Ulkopoliittisen instituutin raportin esittelytilaisuus Berliinissä syyskuussa 2016

Kohti saksalaista EU:n ulkopolitiikkaa?

Saksan ulkopolitiikka nivoutuu tiiviisti EU:n tavoitteisiin kansainvälisenä toimijana. Toimimalla eurooppalaisessa viitekehyksessä Saksa on pystynyt nousemaan erittäin vaikean kansallisen historiansa yläpuolelle, erityisesti muotoilemalla yhteisiä ulkopolitiikan painopisteitä eurooppalaisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. Viimeisen vuosikymmenen aikana Saksa omaksui itsevarmemman roolin osana EU:n pyrkimystä saada äänensä entistä voimakkaammin ja yhtenäisemmin kuuluviin kansainvälisissä asioissa. 

Ensinnäkin Saksa alkoi rohkeammin ilmaista omia kansallisia näkemyksiään, jotka toisinaan poikkesivat muiden EU:n jäsenmaiden kannoista. Niin tapahtui esimerkiksi vuonna 2011, kun Saksa pidättyi äänestämästä YK:n turvallisuusneuvoston Libyaa koskevasta päätöslauselmasta 1973. Toisekseen maa otti johtavan roolin EU:n ulkopolitiikassa ja auttoi unionia tekemään yhteisiä päätöksiä, kuten silloin kun Venäjään kohdistuvat sanktiot otettiin käyttöön vuonna 2014.

Vuonna 2014 Saksan imago ulkopoliittisena toimijana otti uuden harppauksen. Vakavat kriisit EU:n naapurustossa ja Yhdysvaltain huomion siirtyminen Aasiaan kasvattivat entisestään Saksaan kohdistuvia paineita johtaa EU:n ulkopolitiikkaa Euroopan talouden ja politiikan suurimpana valtana. Toisaalta Saksan jämäkämpi toimintatapa herätti maan sisällä keskustelua perinteisestä saksalaisesta käsityksestä, että maa on ”siviilivalta”. Debatti koski myös vakiintuneita ulkopolitiikan linjauksia, kuten yhteistyöhalukkuutta Venäjän kanssa (ns. Ostpolitik).

Tutkimusryhmän tavoitteena on arvioida, millainen vaikutus viime vuosien tapahtumilla on ollut Saksan rooliin EU:n ulkopolitiikassa: merkitsevätkö ne siirtymistä aivan uuteen vaiheeseen?

Projekti toteutetaan yhteistyössä Konrad Adenauer Stiftungin kanssa.

 

 

 

 

Tulevia tapahtumia:

- ‘White Nights Workshop' on 4 and 5 June 2015 at FIIA.

- Conference Panel, UACES conference on 7-9 September in Bilbao.

- Publication of the FIIA report Europe's New Political Engine, 11 April 2016.

- Seminar Europe's New Political Engine: Germany's role in the EU's foreign and security policy, 15 April 2016.

- Presentation of the "Europe's New Political Engine" report at the Konrad Adenauer Stiftung in Berlin, 7 September 2016


Aiheeseen liittyviä julkaisuja:
 

Briefing Paper 226 – 7.11.2017
Democracy’s Eleventh Hour: Safeguarding Democratic Elections against Cyber-enabled Autocratic Meddling
Mika Aaltola

Briefing Paper 225 – 30.8.2017
The EU in the German Elections: A Window of Opportunity for Euro and Defence Reforms
Niklas Helwig

Raportti 50 – 19.6.2017
The EU’s choice: Perspectives on deepening and differentiation
Tuomas Iso-Markku, Juha Jokela, Kristi Raik, Teija Tiilikainen & Eeva Innola (eds.)

Ulkopolitiikka-lehti – 9.3.2017
Ulkopolitiikka 1/2017

Ulkopolitiikka-lehti – 8.12.2016
Ulkopolitiikka 4/2016

FIIA Comment 17 – 15.9.2016
A more self-assured Germany: the new white paper highlights Germany’s readiness to bolster European security and defence
Niklas Helwig & Tuomas Iso-Markku

FIIA Comment 17 – 15.9.2016
Aiempaa itsevarmempi Saksa: Hallituksen uusi selonteko korostaa Saksan valmiutta vahvistaa Euroopan turvallisuutta ja puolustusta
Niklas Helwig & Tuomas Iso-Markku

FIIA Comment 13 – 24.5.2016
Selviääkö Angela Merkel populistien haasteesta? Liittokanslerin pakolaispolitiikka herättää vastustusta niin kotona Saksassa kuin muualla Euroopassa
Niklas Helwig

FIIA Comment 13 – 24.5.2016
Will Angela Merkel cope with the populist challenge? The German chancellor faces ­opposition to her migration policies in Europe and at home
Niklas Helwig

Raportti 44 – 11.4.2016
Europe’s New Political Engine: Germany’s role in the EU’s foreign and security policy
Niklas Helwig (ed.)

Lisää julkaisuja