EU:n ulkoinen terrorismin torjunta

invitation only · Pikkuparlamentin auditorio, Arkadiankatu 3, Helsinki · 30.01.2020 10:00 - 12:00

invitation only

Terrorismi on yksi merkittävimpiä turvallisuusuhkia Euroopassa, ja kansalaisten odotukset juuri EU:n toimien suhteen ovat korkealla. EU-tason terrorismin torjunta on kuitenkin monimutkainen hallinnollinen kokonaisuus, jonka merkityksestä ja lisäarvosta kansallisen tason toimille on vaikea saada kokonaiskuvaa. Mitä EU käytännössä tekee rajojensa ulkopuolella terrorismin torjumiseksi? Onnistuuko se vastaamaan muuttuviin uhkakuviin, tai edes olemassa oleviin haasteisiin, kuten vierastaistelijoiden paluuseen EU:n alueelle?

Seminaarissa tarkastellaan EU:n ulkoisen terrorismin torjunnan kehitystä, rakenteita ja toimia käytännön esimerkkien kautta aina Sahelin alueen kriisinhallintaoperaatioista väkivaltaista ekstremismiä ehkäiseviin kehitysyhteistyöprojekteihin asti. Toiminnan yhteensovittamisessa loogiseksi ja koherentiksi kokonaisuudeksi on haasteensa, mutta terrorismin torjunnasta on kehittynyt merkittävä osa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Seminaarin yhteydessä julkaistaan Ulkopoliittisessa instituutissa toteutetun Terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet -tutkimushankkeen loppuraportti EU:n ulkoinen terrorismin torjunta: kehitys, rakenteet ja toimet. Tutkimushanke toteutettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman (VN-TEAS) toimeenpanoa.

Speakers

Tilaisuuden avaus

Olli Ruohomäki

Neuvonantaja, ulkoministeriö

Olli Ruohomäki on neuvonantaja ulkoministeriössä. Ennen nykyistä tehtävää hän toimi vierailevana vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Ruohomäki osallistui Turun terrori-iskun tutkintaan Keskusrikospoliisin ja Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa sekä toimi asiantuntijana iskua käsitelleessä oikeudenkäynnissä. Hän on työskennellyt Suomen va. asiainhoitajana Afganistanissa ja erityisasiantuntijana Suomen Ramallahin edustustossa Palestiinassa sekä tehnyt useita erityistehtäviä Lähi-idässä, Etelä-Aasiassa ja Kosovossa. Ruohomäellä on myös YK-kokemusta sodan raunioittamasta Kambodžasta. Hän väitteli filosofian tohtoriksi Lontoon yliopiston School of Oriental and African Studies -laitoksessa ja on toiminut Suomen Akatemian tutkijana. Ruohomäki on julkaissut lukuisia tieteellisiä tekstejä ja esiintyy säännöllisesti mediassa erityisesti terrorismiin, Lähi-itään ja Afganistaniin liittyen.

Raportin esittely

Teemu Tammikko

Vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

Teemu Tammikko on ollut vuodesta 2011 lähtien vanhempi tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa Euroopan unioni-tutkimusohjelmassa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat poliittinen väkivalta, terrorismi, terrorismin torjunta, EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, sekä Espanjan politiikka. Tammikko on myös työskennellyt Tanskan kansainvälisten asioiden tutkimusinstituutissa (DIIS) ja EU:n kriisinhallintaoperaatioissa Bosnia ja Hertsegovinassa ja Georgiassa. Tammikko väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2009.

Raportin esittely

Tuomas Iso-Markku

Tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

Tuomas Iso-Markku on toiminut tutkijana Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmassa vuodesta 2013 lähtien. Hänen tutkimuksensa keskittyy erityisesti EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, Saksan politiikkaan, Suomen EU-politiikkaan sekä EU-instituutioihin. Iso-Markku valmistui vuonna 2010 Europa-Universität Viadrinan ja Poznanin Adam Mickiewicz -yliopiston saksalais-puolalaisesta maisteriohjelmasta.

Puheenjohtaja

Päivi Kairamo

Suurlähettiläs, johtava asiantuntija, ulkoministeriö

Päivi Kairamo on kansainvälisen terrorisminvastaisen yhteistyön suurlähettiläs ulkoministeriössä. Hän koordinoi Suomen kansainvälisen terrorismintorjunnan yhteistyöhön osallistumisen valmistelua ja osallistuu Suomen edustajana EU:n ja kansainvälisiin terrorismintorjunnan yhteistyötä koskeviin sopimus- ja muihin neuvotteluihin sekä kokouksiin. Kairamo toimi Suomen juuri päättyneellä EU:n puheenjohtajakaudella EU:n neuvoston terrorismin kansainvälistä ulottuvuutta käsittelevän COTER-työryhmän puheenjohtajana ja jatkaa työryhmässä Suomen edustajana. Kairamo on terrorismintorjunnan johtokomitean jäsen Euroopan neuvostossa ja hänet valittiin johtokomitean bureaun jäseneksi vuosiksi 2020-22. Aikaisemmin hän on toiminut mm. suurlähettiläänä Ankarassa ja pysyvänä edustajana Genevessä sekä tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkönä 2009-2012.

Kommentit:

Anu Konttinen,

Lähetystöneuvos, tiiminvetäjä (yleinen turvallisuuspolitiikka ja kriisinhallinta), ulkoministeriö

Anu Konttinen on toiminut ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikössä yleisestä turvallisuuspolitiikasta ja kriisinhallinnasta vastaavan tiimin vetäjänä syksystä 2018 lähtien. Aiemmin hän on toiminut asevalvonnasta ja aseidenriisunnasta vastaavana virkamiehenä Suomen pysyvässä edustustossa Wienissä ja Suomen pysyvän edustajan sijaisena IAEA:ssa (2015-2018). Hänen aiemmat tehtävänsä ministeriössä painottuvat turvallisuuspolitiikkaan, humanitaarisiin ja pakolaiskysymyksiin, Afrikan kriisialueisiin sekä kehitysyhteistyö- ja YK-asioihin. Hän on työskennellyt Suomen suurlähetystöissä Berliinissä (2004), Genevessä (2008-2011) ja Wienissä (2015-2018).

Kommentit

Milla Perukangas

Erityisasiantuntija, Kirkon Ulkomaanapu

Milla Perukangas toimii rauhan ja turvallisuuden kysymysten erityisasiantuntijana ja työskentelee väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisaation ennaltaehkäisyn ja rauhan rakentamisen parissa Suomessa ja maailmalla. Perukangas on Euroopan komission alaisen Radicalization Awareness Network (RAN) –verkoston Youth, Families and Communities-työryhmän toinen puheenjohtaja, ja on aiemmin työskennellyt erityisasiantuntijana väkivaltaisen radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn parissa sisäministeriössä.

attachments