Europaperspektiv 2024 - EU:s djup och storlek i en tid av ofred

invitation only · SEMINAR · 06.05.2024 17:00 - 18:30
  • invitation only

invitation only

Efter Rysslands storskaliga invasion av Ukraina år 2022 har frågan om utvidgning åter kommit att bli en framträdande punkt på EU:s dagordning. Den osäkra geopolitiska situationen har snarare stärkt insikten om att ett nära samarbete mellan europeiska stater är både nödvändigt och önskvärt. EU står inför flera stora frågor med en ny europeisk säkerhetsordning och den fortsatta utvidgningen, men också frågor om migrationspolitik och arbetskraft. Hur ska EU:s migrationspolitik utformas samt hur ska unionens medlemsländer kunna bidra till en förbättrad arbetsmarknad för att integrera de människor som flyktinginvandrat till EU under det senaste årtiondet.

I årets Europaperspektiv-seminarium lyfter vi fram följande frågor för diskussion tillsammans med de svenska artikelförfattarna och de finska kommentatorerna: Hur ska förnyade flyktingströmmar till EU hanteras i skuggan av en hotfull omvärld? Vad ska innehållet i EU-medborgarskapet vara och hur bör solidariteten mellan arbetstagare utformas? Hur kommer EU:s framtida arbetsmarknad att utvecklas i ljuset av artificiell intelligens?

Samtliga deltagare erhåller ett exemplar av den 27:e årgången av Europaperspektiv med rubriken Europeiska Unionens djup och storlek i en tid av ofred.


PROGRAM

Välkomstord: Nicola Clase, Sveriges ambassadör i Finland

Öppningsanförande: Lars Oxelheim, professor, Svenska Nätverket för Europaforskning, Redaktör för Europaperspektiv 

Hur väl kan EU:s arbetsmarknader absorbera flyktinginvandrare?
Hans Seerar Westerberg, forskare, Handelns Forskningsinstitut
Kommentarer: Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, Arbets- och näringsministeriet

Har EU:s migrationspolitik nått en återvändsgränd?: Hinder och möjligheter i jakten på hållbara lösningar
Andrea Spehar, universitetslektor, Göteborgs universitet
Kommentarer:
Karin Creutz, universitetslärare, Helsingfors universitet

AI och digitaliseringens betydelse for EU:s framtida arbetsmarknad: Scenarier och implikationer
Robin Teigland, professor, Chalmers tekniska högskola
Mikael Wiberg, professor, Umeå universitet
Kommentarer: Antti Kauhanen, Forskningsdirektör, Näringslivets forskningsinstitut (ETLA)

Ordförande: Jens Hillebrand Pohl, Postdoktoral forskare, Utrikespolitiska institutet