"Venäjän teknologiapolitiikka- ja osaaminen globaalissa teknologiakilpailussa" - raportin julkistustilaisuus

invitation only · Webinar · 02.06.2022 13:30 - 15:00

invitation only

Tilaisuudessa julkaistaan Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittaman Venäjän teknologiapolitiikka ja -osaaminen globaalissa teknologiakilpailussa -hankkeen loppuraportti. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä VTT, Ulkopoliittinen instituutti (UPI) ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti.

Globaali teknologiakilpailu on yhä kytkeytyneempi osa kansainvälistä politiikkaa. Venäjän johto näkee teknologisen osaamisen tiiviinä osana sen globaaleja suurvaltapyrkimyksiä. Viime vuosikymmenen ajan Venäjän julkilausuttuna tavoitteena on ollut nostaa maan tiede- ja teknologiaosaaminen kansainväliselle huipputasolle samalla kun maan johto on korostanut tieteellis-teknisten kyvykkyyksien merkitystä osana Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Julkaistava raportti tarkastelee Venäjän mahdollisuuksia menestyä globaalissa teknologiakilpailussa arvioimalla sen teknologista osaamista, tieteellistä potentiaalia sekä TKI-järjestelmän kehitystä. Raportissa analysoidaan myös Venäjän strategisia tavoitteita teknologisten kykyjen saralla, arvioiden samalla näiden tavoitteiden toteutumista sekä mahdollisia seurauksia etenkin Euroopan ja Suomen näkökulmasta.

Tilaisuudessa esitellään raportin keskeiset havainnot ja keskustellaan tulevaisuuden implikaatioista.

OHJELMA

Tervetulosanat
Arho Suominen, teollisuusprofessori, Tampereen yliopisto

Alustus
Juha Martelius, tutkimus- ja analyysiyksikön johtaja, puolustusministeriö

Raportin esittely
Arho Suominen, teollisuusprofessori, Tampereen yliopisto
Sinikukka Saari, johtava tutkija, UPI
Santtu Lehtinen, tutkija, VTT Oy

Kommentit
Simo Pesu, everstiluutnantti, Maanpuolustuskorkeakoulu

Speakers

Arho Suominen

Teollisuusprofessori, Tampereen yliopisto

Juha Martelius

Tutkimus- ja analyysiyksikön johtaja, Puolustusministeriö

Sinikukka Saari

Johtava tutkija, UPI

Santtu Lehtinen

tutkija, VTT Oy

Simo Pesu

everstiluutnantti, Maanpuolustuskorkeakoulu