Har politikerna fastnat i skyttegravarna?
Hufvudstadsbladet
Marianne Lydén

Finland får mer att säga till om i Nato om det går enligt noterna på alliansens toppmöte om ett par veckor. Tyvärr tycks politikerna sumpa tillfället att diskutera vårt framtida försvar i andra termer än ja eller nej till Natomedlemskap, befarar Charly Salonius-Pasternak.

Forskaren Charly Salonius-Pasternak vid Utrikespolitiska institutet har en förmåga att irritera politiker som gärna vill bestämma över hur vi debatterar i republiken.

I fjol retade han upp hela den utrikespolitiska eliten när han likt barnet i sagan om kejsarens nya kläder konstaterade att ingen rationell människa kan förneka att det är krig i Afghanistan och att Finland deltar i kriget.

Nu tycker han att vi borde diskutera Nato utan att de som vill att Finland ska bli medlem i alliansen gräver ner sig i en skyttegrav och de som motsätter sig ett medlemskap i en annan.

Tillfälle till en mer nyanserad debatt ges när Nato på toppmötet i Lissabon 19–20 november beslutar om ett nytt strategiskt koncept för verksamheten.

– Nato kommer mer än tidigare att betona samarbete med andra organisationer och definitivt begrava rollen som världspolis, menar Salonius-Pasternak.

Det innebär möjligheter till större inflytande för icke-medlemmar.

– Den viktigaste förändringen för Finland blir antagligen att Nato konkret skriver in partnerskapsländernas ökade betydelse i konceptet.

– Tidigare har det ju gått till så att Nato sagt till partnerskapsländerna att det är jättekul att ni vill vara med om operationen vi planerar och vi kommer snart att berätta vad vi konkret ha tänkt att ni ska göra.

Och i framtiden?

– Då står det troligen att partnerskapsländernas insats är så viktig att de ska vara med i hela processen när det gäller ett projekt eller en operation. I praktiken skulle det innebära att partnerskapsländer kopplas in redan i planeringsskedet. Länder som Finland och Sverige som inte har några problem i kommunikationen med Nato kunde genast från början ge sina synpunkter.

Finland får alltså mer att säga till om i Nato?

– Absolut, om konceptet på den här punkten blir vad vi tror.

Hur kommer det att påverka Natodebatten hos oss?

– De politiska beslutfattarna utgår från att Nato inte kan förändras och därför befarar jag att debatten inte påverkas så mycket. Det är ironiskt, eftersom samma politiker anser att EU kan förändras och att FN absolut ska förändras. Själv tror jag faktiskt att Nato förändras.

Får Natoanhängarna svårare att argumentera för medlemskap om vårt inflytande ökar ändå?

– Som icke-medlem får Finland ökat inflytande över enskilda operationer men inte över de stora linjerna. Vi sitter inte vid huvudbordet och bestämmer, kan de säga.

Hur mycket skulle lilla Finland ha att säga till om vid huvudbordet?

– Det enda sättet som alla små länder måste ta till är att hitta bundsförvanter och försöka få ihop en grupp av länder som tycker lika.

Än de som argumenterar mot Nato-medlemskap?

– De har rätt i att medlemskap betyder att vi förväntas åka ut i världen och kriga. Visst skulle trycket öka men medlemsländer som Grekland deltar ju inte i operationer.

– Vårt försvar påverkas av Nato fast vi inte är medlemmar. Det finns förväntningar på hurudana trupper vi ska skicka till olika Nato-operationer och så vidare. Problemet är att vi egentligen redan nu borde veta om vi någon gång i framtiden blir medlemmar.

Hur menar du?

– När det är ont om resurser måste man prioritera. Jaktplan är jättedyra och om vi som Natomedlem behöver färre av dem borde vi veta det i tid.

Hur är det med beslut om antalet garnisoner?

– Försvaret behövde garnisonerna när det fanns flera människor som skulle utbildas och flera reservister som skulle öva. Garnisonerna har i dag ingenting med försvaret att göra. Det handlar om regionpolitik och i ett fall om språkpolitik.

Vad borde då diskuteras?

– Frågan borde vara hur vi i framtiden ska kunna säkra att vi militärt kan försvara Finland. Då kan ett av svaren vara Natomedlemskap bland annat för att vi då inte själva behöver stå för allt, ett annat svar kan vara nordiskt försvarssamarbete. Det handlar om pusselbitar i det som i slutändan bildar vårt försvarssystem.

Kontroversiell. Politikerna gillar inte alltid vad Charly Salonius-Pasternak säger.