'Dags för EU att tala med en röst'
Hufvudstadsbladet
Marianne Lydén

Director of the Institute Teija Tiilikainen said in an interview with Hufvudstadsbladet on March 4th that the EU needs to speak with one voice for Russia to understand. According to Tiilikainen, Finland should not raise its voice because that would worsen the EU’s impact on the solving of the crisis in Ukraine.

EU ska tala med en röst så att Ryssland förstår. Finland ska inte höja rösten eftersom det bara skulle försvåra EU:s möjligheter att bidra till
att lösa krisen i Ukraina, säger Teija Tiilikainen.

EU fick Nobels fredspris 2012 för att ha främjat fred, försoning och mänskliga rättigheter i Europa, men när det gäller krisen i det europeiska
landet Ukraina har unionen svårt att komma till skott.

Teija Tiilikainen, direktör för Utrikespolitiska institutet, tycker att EU nu om någonsin ska visa musklerna.

– Krisen är så allvarlig och till sin typ sådan att den är ett skolexempel på det som EU behövs för. Nu om någonsin
borde EU ta den roll man har möjlighet till.

Tiilikainen påminner om att de små länderna i Europa var för sig inte har mycket
att säga till om, men att EUgett möjlighet också för de små att utöva makt.

– Nu borde möjligheten användas. Det förutsätter att EU talar med en röst och jag tror att man gör allt för att det ska ske.

1 Inom EU finns väldigt antiryska stämningar. Hur påverkar det enigheten?
– Du har rätt, de baltiska staterna är väldigt kritiska tillRyssland. Också Tyskland är det, så det blir inte lätt när
det blir fråga om konkreta åtgärder.

2 Behöver EU en gemensam utrikespolitik?

– Behovet finns och nu konkretiseras det när det gäller den fysiska säkerheten för ett av EU:s grannländer.
Grundfrågan är om EU är ett fredsprojekt också utanför unionens gränser.

3 Ukraina har bett om militär hjälp, vilken roll kunde EU ha här?
– Då skulle det vara Nato som kommer på fråga, men FN:s mandat behövs och eftersom Ryssland är permanent medlem i säkerhetsrådet
är det svårt att föreställa sig hur det skulle gå till. EU:s roll är att förhandla och stabilisera, tala så att Ryssland förstår.

4 Vilken roll kunde Finland ha?
– Finland ska inte ha någon egen roll här. Här håller jag helt med vår utrikespolitiska ledning. Inget EU-land ska ta en egen roll här eftersom det
bara skulle försvaga möjligheterna upprätthålla konsensus inom EU.