EU:n kannattaisi tukea Kuuban muutosta
Helsingin Sanomat

VIERASKYNÄ


EU:n kannattaisi tukea Kuuban muutosta


Kuubaan on syntymässä yksityinen sektori, mutta epävarma tilanne voi vielä johtaa uudistuksista perääntymiseen.


MIKAEL WIGELL KIRJOITTAJA ON ULKOPOLIITTISEN INSTITUUTIN TUTKIJA.


Kuuban yksinvaltainen kommunistinen puolue piti 16.-19. huhtikuuta puoluekokouksen ensimmäistä kertaa 14 vuoteen. Kokous siunasi presidentti Raúl Castron talousuudistukset.


Uudistukset ovat suurelta osin pakon sanelemia. Kuuba on pahassa talousahdingossa, joka pakottaa menojen leikkauksiin. Varat eivät kerta kaikkiaan riitä kansalaisten peruspalveluiden ylläpitoon.


Kuuban sosialistisen mallin suurimpina saavutuksina on pidetty koululaitosta ja terveydenhuoltoa. Ne ovat rapistuneet pahasti, mikä on lisännyt kansan tyytymättömyyttä hallintoa kohtaan. Toisin kuin veljensä Fidel, Raúl Castro on myöntänyt järjestelmän olevan kriisissä. Hän yrittää pelastaa Kuuban poliittisen järjestelmän keskittymällä talouskasvuun ja tuottavuuden parantamiseen.


Tarkoitus ei siis ole missään tapauksessa – ainakaan lyhyellä aikavälillä – uudistaa Kuuban yksipuoluejärjestelmää tai sallia oppositiota. Ajatuksena on ottaa mallia Kiinasta, jossa kommunistinen puolue selvisi uudistamalla talouden.


Raúl Castro mukailee Kiinaa myös siinä mielessä, että hän on vahvistanut armeijan asemaa hallintojärjestelmässä ja nimittänyt hallituksen tärkeisiin tehtäviin upseereita. Näillä toimilla pyritään estämään armeijan asettuminen yksipuoluejärjestelmää vastaan sekä tukahduttamaan toisinajattelijat ja kansannousut.


Mikäli talousuudistukset toteutuvat, Kuubaan syntyy laillinen yksityinen sektori. Sen olisi määrä työllistää ne yli miljoona ihmistä, jotka valtio aikoo irtisanoa.


Tähän asti valtio on ollut käytännössä Kuuban ainoa työnantaja. Suunnitelmissa on vähentää valtion roolia talouselämässä ja edistää yksityisyrittäjyyttä. Pienyrittäjyyden kannustamiseksi hallitus on osittain purkamassa sääntely- ja lupajärjestelmää, joka rajoittaa kaupallista toimintaa.


Uudistussuunnitelman mukaan hallintoakin siirrettäisiin paikallistasolle kustannusten vähentämiseksi. Tuotannon tehostamiseksi vähennettäisiin myös valtion tukiaisia.


Lisäksi leikkauslistalla on perinteinen säännöstelykuponkivihko, jonka avulla suuri osa kuubalaisista perheistä on hankkinut edullisia peruselintarvikkeita. Muun muassa sokerin ja riisin hintoja on jo alettu asteittain vapauttaa.


Muutoksen tiellä on yhä esteitä. Yksityisyrittäjyyteen siirtyminen vaatii pääomaa, mutta lainoja ei ole liiemmin saatavilla. Osittain siksi vain noin satatuhatta kuubalaista oli maaliskuuhun mennessä hakenut lupaa kaupallisen toiminnan aloittamiseen. Määrä on paljon pienempi kuin hallitus kaavaili, ja valtion irtisanomisia onkin alettu jarrutella.


Vaarana on, että hallinnon uudistusmieliset jäävät keskustelussa alakynteen; tällöin vanhoilliset saavat lisää vaikutusvaltaa ja pystyvät kumoamaan joidenkin uudistusten toimeenpanon. Jos sosiaalitukia leikataan ja työttömyys kasvaa nopeasti, tämä voisi kansainväliseen taloustilanteeseen yhdistettynä johtaa räjähdysherkkään asetelmaan.


Mikäli levottomuuksia syntyy, ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö kommunistisen puolueen vanhoilliset olisi valmiita käyttämään koviakin otteita mahdollisen kansannousun tukahduttamiseen.


Hiljattain Euroopan unionin neuvosto päätti syventää keskustelua Kuuban kanssa. Lisäksi neuvosto on varannut 20 miljoonaa euroa Kuuban ympäristö- ja ruokahuollon sekä opiskelija- ja kulttuurivaihdon tukemiseen. Nämä ovat viisaita päätöksiä.


Yhdysvaltojen harjoittama saartopolitiikka on hyvistä tavoitteistaan huolimatta vain auttanut vahvistamaan Castron veljesten valtaa. Muutoksen edistämiseksi EU:n olisi tärkeää toimia juuri yksityisen sektorin vahvistamisen puolesta.


Jotkin Euroopan maat – etunenässä Espanja – ovat jo alkaneet valmistella toimia, joilla laskettaisiin liikkeelle mikrolainoja kuubalaisille pienyrittäjille tuotannon tehostamiseksi ja kasvattamiseksi. Samaa rahoitusmallia käytettiin menestyksekkäästi Vietnamin siirtyessä niin sanottuun markkinasosialismiin.


Talousahdinko on saanut Kuuban hallituksen suhtautumaan ulkomaiseen apuun myönteisesti. EU:n kannattaisi ruveta tarjoamaan kuubalaisille runsaasti mikrolainoja, jotta niillä olisi riittävä vaikutus talouden ja yksityisen sektorin kehittymiseen.

Olisi tärkeää, että myös muut EU-maat kuin Espanja ryhtyvät toimiin asian edistämiseksi. Kuuban tilanne on juuri nyt poikkeuksellisen otollinen