USA kommer ut ur garderoben
Hufvudstadbladet
Elisabet Back

Institute Programme Director Mika Aaltola comments on the US promise to stand up for LGBT-rights abroad.


Homosexualitet USA


USA-experter och människorättskämpar jublar över USA:s löfte att kämpa för homosexuellas rättigheter utomlands. Amerikanerna varnas ändå för att missionera samtidigt som de inte är särskilt homovänliga på hemmaplan.


Det var vid FN:s människorättsmöte i Genève i tisdags som USA:s utrikesminister Hillary Clinton deklarerade att USA kommer att arbeta för sexuella minoriteters rättigheter utomlands.


– Homosexuellas rättigheter är mänskliga rättigheter, sade Clinton till diplomaterna i publiken.


– Det får inte vara ett brott att vara homosexuell, fortsatte Clinton och tillade att ett lands kulturella eller religiösa seder inte är någon ursäkt för diskriminering.


Hemma i USA skickade president Barack Obama ut ett memorandum om att myndigheterna ska ta homosexuellas rättigheter i beaktande när man tar beslut i frågor om bistånd och asyl. Obama kräver utredningar av sina underordnade utomlands om hur rättigheterna har förbättrats i olika länder inom ett halvt år.


– Att USA kommit ut med att inkludera homosexuellas rättigheter i de mänskliga rättigheterna är en viktig, ny utveckling i landets utrikespolitik. Det visar att USA är villigt att idka påtryckningar i en väldigt komplicerad och känslig fråga, säger Mika Aaltola, expert på USA vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors.


Hillary Clintons uttalande är riktat till både den internationella och den amerikanska publiken, enligt Aaltola.


– Clinton har länge haft homosexuellas rättigheter på sin agenda. Hon har uttalat sig i frågan många gånger på hemmaplan, men det är första gången hon håller ett så stort tal på en global arena så den huvudsakliga mottagaren är nog det internationella samfundet.


Finland gömmer sig bakom EU


Aaltola väntar nyfiket på reaktioner från länder där homosexualitet är ett brott, men också på reaktioner från Finland. Nyhetsbyrån AP rapporterar att många ambassadörer hade väldigt bråttom ut ur rummet efter Clintons tal.


– De europeiska länderna verkar ha välkomnat uttalandet medan andra länder, speciellt muslimska och afrikanska länder, var förbryllade över Clintons hårda ordalag.


– Jag skulle också gärna höra Finlands syn på saken. Vad jag vet har Finland inte förordat homosexuellas rättigheter i offentliga och särskilt tydliga ordalag, säger Aaltola.


Bollen går till utrikessekreterare Pasi Kokkonen vid Utrikesministeriets enhet för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter.


– USA:s agerande är bra och ligger till stor del i linje med vår utrikespolitik. Det innehåller samma element som EU förespråkar. Men jag tror inte vi kommer att ge något eget större uttalande. Jag vet inte i vilket forum det skulle vara. Vi agerar som en del av EU, säger Kokkonen.


Jobba med minoriteterna


Mika Aaltola tror inte att uttalandet har särskilt mycket med det förestående presidentvalet att göra.


– Men säkert blir det en valfråga.


Däremot tror han att politiken kommer att förändra den globala diskussionen om homosexualitet och rättigheter.


– Tidigare var frågan förbjudet område, men när världens enda supermakt tar ställning och går i bräschen så kommer den att tas upp på agendan och påverka hur man diskuterar.


USA väntas få kritik för att missionera utomlands samtidigt som amerikanerna själva inte har ordning på sitt eget torp (se faktaruta).


– USA har egna problem på den här fronten, men genom att ta upp frågan internationellt kommer det att bana väg för organisationer att lobba på hög nivå, säger Aaltola.


Finländska Amnestys expert på frågor som gäller diskriminering med grund i sexuell läggning, Pia Puu Oksanen, välkomnar utvecklingen men varnar USA för att idka nykolonialism.


– Det är väldigt bra att USA gör ett starkt ställningstagande, men från Amnestys sida uppmanar vi USA att arbeta med sexuella minoriteter i olika länder – inte för dem. Rättighetsbaserade strategier fungerar nedifrån upp, säger Puu Oksanen.


Någon stor inverkan tror hon inte att uttalandet har för Amnestys arbete.


– Viktigare var att sommarens FN-uttalande om att de mänskliga rättigheterna gäller oberoende av sexuell läggning.


Ur ett finländskt perspektiv uppmanar Puu Oksanen folk att hålla ögonen på Helsingfors stadsdirektör, överborgmästare Jussi Pajunens agerande under de närmaste dagarna. Amnesty driver en internationell kampanj mot ett lagförslag i S:t Petersburg. Förslaget kränker sexuella minoriteters yttrandefrihet och mötesfrihet. Kampanjen går ut på att folk ska ta kontakt med sin lokala borgmästare och uppmana honom eller henne att kontakta S:t Petersburgs borgmästare.


– Helsingfors är S:t Petersburgs vänstad och vi har bett Jussi Pajunen diskutera förslaget med den ryska borgmästaren. Hittills har Pajunen sagt att han inte vill göra utrikespolitik av stadspolitiken. Han fattar sitt slutgiltiga beslut på måndag.


Elisabet Back


Kontroversiell politik


• USA vill se förbättrade rättigheter för homosexuella utomlands.


• Av landets allierade har exempelvis Saudiarabien strikta lagar gällande homosexualitet. Många afrikanska länder har också omfattande lagstiftning riktad mot homosexuella.


• I USA är samkönat äktenskap inte godkänt på federal nivå och det är knappt tre månader sedan president Barack Obama upphävde “berätta inte, fråga inte”-lagen. Den gick ut på att homosexuella militärer inte skulle berätta om sin läggning och deras överordnade inte fick fråga om saken.