EU tulee määrittelemään kauppa- ja investointipolitiikkansa uuden suunnan ja painotukset Portugalin puheenjohtajuuskaudella. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa muun muassa kiihtyvä suurvavalta- ja teknologiakilpailu, covid-19-kriisi, ilmastonmuutos, demokratian vaarantuminen, Brexit sekä talouskasvun heikkenevät näkymät asettavat EU:n kauppapolitiikalle uusia, vaikeita ja ristiriitaisiakin haasteita.

EU:n uusi kauppastrategia tulee linjaamaan muun muassa offensiivisten ja defensiivisten intressien välistä suhdetta, uusien kauppapoliittisten instrumenttien tarvetta, kauppapolitiikan suhdetta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja sisämarkkinapolitiikkoihin sekä arvopohjaisen kauppapolitiikan merkitystä.

Komission pohjaesitys EU:n uudeksi kauppapolitiikaksi perustuu ajatukseen avoimen strategisen autonomian tavoittelusta: globaalien markkinoiden avoimuuden hyödyntämisestä samalla epäreilulta tai ei-toivotulta kolmansien maiden kilpailuta suojautumalla. Jäsenmaiden tulee määritellä oma kantansa erityisesti ”avoimuuden” merkitykseen ja painoarvoon sekä kauppapolitiikan yhteyksiin muiden politiikkojen kanssa. Neuvostossa on odotettavissa poikkeuksellisen mielenkiintoinen linjakeskustelu EU:n kauppa- ja investointipolitiikan suunnasta.

Okko-Pekka Salmimies
Visiting Senior Fellow