Asean on kehittynyt viidenkymmenen vuoden aikana kommunismin vastaisesta blokista menestyneeksi ja kattavaksi poliittiseksi yhteistyöjärjestöksi, jota ohjaavat talouden kasvuohjelmat. Silti Asean on kuitenkin vain löyhä hallitusten välinen liittouma, joka ei ole kovin vakiintunut. Se painottaa kansallista suvereniteettia eikä puutu jäsenmaidensa asioihin. Asean on tehnyt kiistatonta työtä Kaakkois-Aasian rauhan ja vakauden puolesta, vaikka alue on poikkeuksellisen moninainen, ja sen poliittinen historia on kirjava. Järjestö on myös antanut panoksensa monenkeskiseen diplomatiaan laajemmin Aasiassa.

Talousnationalismi säilyy kuitenkin vahvana alueen maissa, ja yhteisöjen rakentaminen on lapsenkengissä. Myös suurvaltojen kilpailu Kaakkois-Aasiassa vaikuttaa Aseanin yhtenäisyyteen.

EU:lla on mahdollisuus elvyttää suhteensa Aseaniin, kun Yhdysvaltain johtajuus alueella heikkenee suhteellisesti. EU voisi tavoitella vapaakauppasopimusta pitkällä aikavälillä ja vahvistaa strategista kumppanuutta helpottamaan yhteistyötä ei-perinteisen turvallisuuden saralla.

Senior Research Fellow
Non-Resident Senior Fellow