Euroopan komission asettama korkean tason ryhmä (Group of Personalities) julkaisi tiistaina 23.2. raportin yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YTPP) liittyvästä tutkimusohjelmasta. Tavoitteena on jäsenmaiden sotilaallisten suorituskykyjen sekä teollisuuden kilpailukyvyn ja mahdollisuuksien parantaminen. Jäsenvaltioista riippumattoman ryhmän raportti syntyi kuukausia kestäneiden neuvotteluiden lopputuloksena.

Ryhmän päätehtävänä oli visioida ja auttaa selvittämään EU-rahoitteisen YTPP-alan tutkimuksen mahdollisuuksia ja toimenpiteitä puolustusyhteistyön parantamiseksi. Vaihtoehtoja etsittiin niin tutkimussisältöjen, hallintomallien kuin käytännön toteutuksen osalta.

Raportissa nousevat esille yhteistyön, innovaatioiden ja laajan toimenpidevalikoiman ml. sotilaallisen suorituskyvyn merkitykset muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Jatkossa tarvitaan Euroopan puolustuksen teollista ja teknologista perustaa (EDTIB) sekä jäsenvaltioiden yhteistyötä, missä EU-rahoitteinen tutkimusohjelma voisi tukea yhteisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Valmistelutoimi pyrkii ennen kaikkea vastaamaan puolustusmenojen myötä laskeneiden tutkimusinvestointien asettamiin haasteisiin suorituskykyjen kehittämisessä.

Raportin suositukset jaettiin kolmeen eri kategoriaan. Ensimmäinen osa koostuu periaatteisiin liittyvistä suosituksista, eli yhteistyöstä suorituskykyjen alalla, täydentävyydestä muuhun tutkimukseen nähden, hallintomallista sekä jäsenvaltioiden, teollisuuden ja tutkimustahojen yhteistyöstä, jotta tutkimus johtaisi konkreettisiin tuloksiin ja tuotteisiin. Toisena osana ovat suositukset menettelyistä kuten osallistujista ja yhteyksistä laajempaan eurooppalaiseen puolustuspoliittiseen keskusteluun. Kolmanneksi kuvataan resursseihin liittyvät suositukset ja arviot rahoitustarpeesta valmistelutoimea sekä jatko-ohjelmaa varten. Riittävä rahoitus valmistelutoimen testaamiseksi olisi 75-100 M€ kolmen vuoden ajalle, jatko-ohjelmalle olisi hyvä osoittaa 3,5 Mrd€ yhteensä seitsemäksi vuodeksi.

Monikansallinen ryhmä koostui 16 korkean tason tutkimusmaailman ja teollisuuden edustajista sekä poliitikoista. Toimintaa johti sisämarkkinoista ja teollisuudesta vastaavan komissaari Elżbieta Bieńkowska.

Suomesta ryhmään osallistui Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Tiilikainen pitää ryhmän ehdotusta puolustustutkimuksen rahoitusinstrumentin perustamista koskien merkittävänä askeleena viime vuosina kivuliaasti edenneen EU:n yhteisen puolustuspolitiikan kehityksessä. ”Puolustustutkimuksen eurooppalaistaminen kannustaa myös EU:n jäsenmaita määrittelemään voimavaratarpeensa tiiviimmässä yhteistyössä keskenään”, Tiilikainen sanoo.

Jatkossa raporttia käytetään pohjana laadittaessa komission ehdotusta valmistelutoimesta seuraavan vuoden EU-budjettia varten. Päätös on odotettavista joulukuussa 2016. Valmistelut myös jatkuvat komission, Euroopan puolustusviraston (EDA) ja jäsenmaiden yhteistyönä. Tavoitteena on käynnistää tutkimuksen kolmivuotinen valmistelutoimi vuonna 2017. Mikäli ohjelma osoittautuu menestyksekkääksi, puolustustutkimuksen ohjelma voisi jatkua laajempana 2020-luvulla.

Raportti löytyy EU ISS:n sivuilta osoitteesta: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/GoP_report.pdf

Lisätietoja antaa: johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti, puh. 09 432 7701 sekä erityisasiantuntija Elina Saarimaa, Puolustusministeriö, puh. 0295 140 352 (paikalla 2.3.2016 saakka ja jälleen 14.3.2016 alkaen).