European Foreign Policy Scorecard 2015
European Council on Foreign Relations

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusassistentti Teemu Rantanen osallistui EU:n yhteisen ulkopolitiikan kehitystä arvioivaan European Foreign Policy Scorecard 2015 -tutkimukseen. Hän vastasi Suomen taustatutkimuksen tekemisestä julkaisuun, jota toimittaa vuosittain transeurooppalainen ajatuspaja European Council on Foreign Relations.