Global karta blir mera handelsinriktad
Hufvudstadsbladet
Johanna Minkkinen

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arveli Hufvustadsbladetin haastattelussa presidentti Niinistön ennemmin keskittyvän talouspolitiikkaan kuin globaalipolitiikkaan kuten edeltäjänsä presidentti Halonen.Tarja Halonen har haft en global image som president och det syns också i vilka länder hon har besökt. Några större skiftningar blir det knappast frågan om, men Sauli Niinistös karta väntas ha mer fokus på handelspolitik.
– Det här är en global karta med fokus på internationella organisationer och biståndssamarbete. Men framför allt präglas den av traditionell utrikespolitik, säger programchef Mika Aaltola vid Utrikespolitiska institutet.


På kartan över Tarja Halonens resor under hennes tolv år som president syns de stigande stormakterna Indien, Brasilien och Kina. Men också USA.


– De flesta USA-besöken har haft anknytning till FN. Det har varit viktigt för Halonen.


Engagemanget i FN verkar också ge personlig utdelning när FN:s befolkningsfond UNFPA i veckan meddelade att den vill att Halonen ska leda en arbetsgrupp för fonden.
Niinistö till Vita huset

De många New York-besöken med FN-prägel kommer så småningom att bytas ut mot Washington och ett besök i Vita huset, tror Aaltola.


– Ett besök i Vita huset visar att den nya presidenten har förmåga att öppna dörrar.


Aaltola tror att det i Sauli Niinistös trupper finns en stor efterfrågan på ett besök i Vita huset. Men helt lätt är det inte. Antingen ska man aktivt ha visat stöd för USA eller varit bråkig i landets ögon. Finland har varit ett aningen för grått och tråkigt land för att komma över tröskeln.


– Att presidenten inte besökt Vita huset beror också på att Halonens och George W. Bushs relation inte var den bästa. Det här skulle vara ett sätt för Niinistö att markera att tiderna har förändrats.


Också i övrigt är Niinistö mer för transatlantiska relationer, där Halonen är mer globalt inriktad.
Kohandel

Det som också har påverkat resorna under Halonens andra period är Finlands kamp om en tillfällig plats i FN:s säkerhetsråd. Valet förrättas i höst, så efter det finns den inte längre på presidentens agenda.


– Brasilien som en blivande stormakt syns på kartan. Brasilien hoppas också på en permanent plats i FN:s säkerhetsråd, och Finland, som aspirerar på en tillfällig plats, kan då visa sitt stöd för landet. Den här typen av kohandel om stödet förekommer, säger Mika Aaltola.


Relationen till Ryssland är viktig för Finland och syns också tydligt på kartan.


– Rysslandsrelationerna har en stark roll. Halonen har skött dem på ett realistiskt och pragmatiskt sätt.


Relationen kommer knappast att se annorlunda ut under Sauli Niinistös tid som president. Den finländska utrikespolitiken förändras långsamt och speciellt relationen till Ryssland är starkt förankrad och del av en längre tradition.


Presidentens händer är rätt bundna när det gäller officiella resmål, så väldigt mycket kommer kartan inte att förändras när vi byter president. Handelsintressena styr ganska mycket. Men där Halonen har rest till Afrika i den globala solidaritetens tecken, kommer Niinistös intressen att vara mer handelspolitiska och resorna att färgas av det. Dels syns det här på vilka som ingår i delegationen, dels på vilka instanser presidenten besöker på ort och ställe. Halonen har varit i sitt esse i det globala utvecklingsarbetet, medan Niinistö väntas fokusera mer på handelsrelationer och ekonomiska relationer, tror Mika Aaltola.


Personrelationerna är viktiga, men presidenten representerar samtidigt en institution som binder honom eller henne i hög grad. Presidenten har möjlighet att lämna sitt fotavtryck främst i form av hur mycket han eller hon besöker internationella organisationer och länder där Finland har utvecklingssamarbete.


– För Halonen har det varit Afrika, det syns tydligt på kartan. Men jag hade faktiskt väntat mig att besöken dit hade varit ännu fler.


”Att presidenten inte besökt Vita huset beror också på att Halonens och ­George W. Bushs relation inte var den bästa.”


”Rysslandsrelationerna har en stark roll. Halonen har skött dem på ett realistiskt och pragmatiskt sätt.”