Muammar Gaddafin, Saddam Husseinin ja Osama bin Ladenin vihollisspektaakkelit humanitaarisen maailmanpolitiikan kuvastimina
Kosmopolis, vol 42: 2-3/2012

Ulkopoliittisen instituutin vierailevan tutkijan Noora Kotilaisen artikkeli ’Muammar Gaddafin, Saddam Husseinin ja Osama bin Ladenin vihollisspektaakkelit humanitaarisen maailmanpolitiikan kuvastimina’ on julkaistu Kosmopolis -lehdessä 27.12. Artikkelissaan Kotilainen käsittelee viimeisten kymmenen vuoden aikana läntisessä mediassa esillä olleita vangitsemis- rankaisemisnarratiiveja diskursiivisina esityksinä, joiden kautta tämän hetken maailmanpolitiikan henki hahmottuu.

 

Yhteenveto 
Viattomien kärsimystä aiheuttava, paha vihollinen sekä hyvä ja moraalinen ”me” ovat kansainvälisen politiikan mielikuvaston perusrakennuspalikat, varsinkin konfliktien aikana. Länsimailla on pitkä vihollisen kuvaamisen traditio, jossa poliittinen vastustaja esitetään perimmäisenä vihollisena. Tämä on saanut omia mielenkiintoisia muotojaan ”terrorismin vastaisen sodan” ajan maailmanpolitiikassa. Aikamme länsimaiden poliittisten vihollisten, kiinniotettujen, piestyjen ja vallasta suistettujen hirviöhahmojen – Saddam Husseinin, Osama bin Ladenin ja Muammar Gaddafin – mediassa kiertelevät visuaaliset representaatiot puhuttelevat katsojiaan länsimaisen historiallisen viholliskuvatradition mukaisesti. Tarinat ja kuvakäytännöt konstruoivat vihollisen tarkoituksenmukaisesti, legitimoivat sotia ja voimatoimia, selittävät ja pohjustavat kansainvälistä voimapolitiikkaa. Spektaakkelimaiset visuaaliset vihollis- ja rankaisemistarinat puhuttelevat katsojiaan tietyn ideologisen maailmanjärjestyksen mukaisesti, ja tarjoavat näin paljastavia näkökulmia tämän päivän humanitaarisen eetoksen läpäisemään kansainväliseen politiikkaan, sen virtauksiin ja moraaliin.

 

Linkki artikkeliin