"Viktigt få EU fungera, innan fler tas in"

Just nu är det viktigare att få EU att fungera med 27 medlemmar, än
att vi tar in fler, säger forskaren Tiia Lehtonen vid Utrikespolitiska
institutet.

1. Utvidgningen var tidigare en prioriterad fråga för EU. Är det så fortfarande?

EU kommer att fortsätta utvidgas, det är jag övertygad om, men just nu
prioriteras fördjupningen av unionen. Det är inte lika lätt att fatta
beslut i en union med 27 medlemmar som i en med 15. Därför är det
viktigare nu att få unionen att fungera innan vi tar in fler medlemmar.
2. Det sägs ibland att EU kommer att stänga dörren efter Kroatien.

Det tror jag inte. Jag är övertygad om att både Turkiet och Makedonien
blir medlemmar en dag. Men om det är om fem år eller trettio år låter
jag vara osagt.
3. Kan en bilateral gränstvist stoppa ett lands medlemsansökan?

Ja, det kan den, eftersom det alltid krävs enhällighet i de här
frågorna. Men om den faktiskt tillåts blockera Kroatiens medlemskap är
sedan en annan sak, och just nu en av de stora frågorna i EU.
4. Har
Finlands inställning till EU:s utvidgning förändrats efter att vi 1999,
som EU-ordförande, välkomnade Turkiet som ansökarland?
– Nej.
Finland hör inte till de länder som opponerar sig mot ett turkiskt
medlemskap. Snarare tvärtom. Men frågar du folket på gatan i Finland
får du säkert ett annat svar.
5. Flera EU-valskandidater har på sistone efterlyst en paus i utvidgningen. Hur ska man förstå det?

Det är förståeligt att man är trött efter alla institutionella problem
med Lissabonavtalet.Och ibland kan en paus göra gott för alla
inblandade parter. Men samtidigt ska man tala med försiktighet om de
här sakerna, eftersom det lätt blir i populistiska och förenklade
ordalag. Risken är då att ännu fler blir negativt inställda.