National and State Identity in Turkey: The Transformation of the Republic's Status in the International System
Rowman & Littlefield Publishers

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta on kirjoittanut Turkkia käsittelevän kirjan, joka julkaistiin 17.6. Kirjan nimi on ”National and State Identity in Turkey: The Transformation of the Republic’s Status in the International System”. Alaranta tarkastelee kirjassa Turkin kansallisidentiteetin muutosta, sekä pohtii, miten maan asema on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana kansainvälisessä kontekstissa.