Ulkopoliittisen instituutin (UPI) hallitus päätyi kokouksessaan 27.5.2024 valitsemaan johtajan virkaa hakeneiden joukosta viisi ehdokasta rekrytoinnin seuraavaan vaiheeseen: Mika Aaltola, Tuomas Forsberg, Hiski Haukkala, Mikael Mattlin ja Kristi Raik.

Hakijat arvioitiin seuraavien kriteerien mukaan:
1. Näkemys Ulkopoliittisen instituutin tulevaisuudesta
2. Tieteelliset ansiot
3. Perehtyneisyys instituutin toimialaan
4. Johtamiskokemus
5. Työ- ja opiskelutaustan monipuolisuus, ml. kansainvälinen kokemus
6. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Jatkoon valikoitujen hakijoiden haastattelut ja ulkopuolinen tieteellinen arviointi on määrä pitää kesäkuussa 2024.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan kausi on viisivuotinen. Seuraava toimikausi on 1.1.2025-31.12.2029. Määräaikaan mennessä tehtävään saapui yhteensä 21 hakemusta.

Lisätietoja:
Klaus Korhonen
UPIn hallituksen puheenjohtaja
puh. +358 50 308 6846
klaus.korhonen@gov.fi