Ulkopoliittisen instituutin (UPI) neuvoa antava tieteellinen neuvosto on tehnyt arvioinnin UPIn ohjelmakauden 2020–2022 julkaisuista.

Tieteellisen neuvoston arvioinnin mukaan UPIn tieteelliset julkaisut ovat laadultaan erinomaisia ja kansainvälisesti korkeatasoisia. Arvioijat nostivat instituutin tutkijoiden julkaisut jopa alan parhaimman 10% tieteellisten julkaisujen joukkoon Euroopassa.  Arvioinnissa todettiin, että tutkijoiden julkaisut ovat helposti saatavilla, ja UPIn webinaarit tukevat erinomaisesti uuden tutkimuksen esittelyä.  

Arvioinnin mukaan UPIn tutkijoiden julkaisut palvelevat hyvin suomalaisten ja eurooppalaisten luotettavan tiedon ja analyysin tarpeita, ja laajemminkin. Instituuttia kannustettiin kuitenkin tekemään voimakkaampaa markkinointia julkaisujen kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseksi.

UPIn julkaisujen aiheet ovat arvioitsijoiden mukaan ajankohtaisia ja oikea-aikaisia. Ne ovat myös relevantteja ja kiinnostavia – ei ainoastaan suomalaisesta näkökulmasta, vaan myös laajemmalle yleisölle. UPIn julkaisujen katsottiin tuovan lisäarvoa ja uusia näkökulmia ajankohtaiseen ulkopoliittiseen keskusteluun.

Arvioitavat julkaisut oli valittu UPIn omista julkaisusarjoista ja niissä oli tasaisesti julkaisuja instituutin eri tutkimusohjelmista. Arviointiin sisältyi myös UPIn tutkijoiden julkaisuja instituutin ulkopuolisissa julkaisusarjoissa, mukaan lukien kirjat, toimitettujen niteiden luvut ja lehtiartikkelit. Arviointikysely lähetettiin myös instituutin suomalaisiin sidosryhmiin kuuluville tahoille, kuten eduskunta, ministeriöt, media ja yliopistot.

UPIn hallitus on nimittänyt tieteellisen neuvoston ajalle 2021–2023. Tieteellinen neuvosto koostuu alan huippututkijoista. Neuvoston tehtävänä on antaa neuvoja instituutin tutkimustoiminnan suunnitteluun, seurata instituutin toiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä tukea sen kansainvälistä toimintaa.

 

Lisätiedot:

Professori Mark N. Katz
UPIn tieteellisen neuvoston puheenjohtaja
P. + 1 (703) 850 7628
sähköposti: mkatz@gmu.edu

Johtaja Mika Aaltola
Ulkopoliittinen instituutti
p. 09 432 7701
sähköposti: mika.aaltola@fiia.fi