”Nationalism as an Argument in Contemporary Russia – Four perspectives on language in action”.
Helsingin yliopisto
Veera Laine

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Veera Laine väittelee 1.10.2021 klo 13 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Nationalism as an Argument in Contemporary Russia – Four perspectives on language in action”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, Sali 1. Väitöstilaisuutta voi myös seurata verkkolähetyksenä.

Vastaväittäjänä on professori Luke March, University of Edinburgh, ja kustoksena on professori Juhana Aunesluoma.

Väitöstutkimus tarkastelee nationalismin käsitettä nyky-Venäjällä historiallisena ilmiönä. Työ perustuu neljään tutkimusartikkeliin, joissa analysoidaan vuosien 2000–2020 välillä tuotettua tekstiaineistoa. Tämän ajanjakson aikana Venäjän politiikassa on tapahtunut niin kutsuttu konservatiivinen käänne, kun hallinto on muuttunut entistä itsevaltaisemmaksi sekä korostanut ulkoisia uhkakuvia. ”Nationalismin nousulla” on selitetty monia muutoksia Venäjän politiikassa erityisesti kevään 2014 jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan ja Ukrainan sota alkoi. Väitöstutkimuksessa pureudutaan nationalismin käsitteeseen Venäjän politiikassa sekä analysoidaan niitä kielellisiä keinoja, joilla kansallistunnetta muotoillaan.

Väitöskirja on luettavissa Helsingin yliopiston E-thesis -palvelussa.

Veera Laineen väitöskirja on julkaistu Suomen tiedeseuran sarjassa Commentationes Scientiarum Socialium.

Tutkijatohtori