Tampereen yliopisto

Research Fellow at the Institute Juha Käpylä defended the doctoral dissertation entitled “Neopragmatismi ja kansainvälinen politiikka: Tutkielma Richard Rortyn pragmatismista ja sen vaikutuksista tieteenalan metateoriaan ja etiikkaan” (Neopragmatism and international relations: The consequences of Richard Rorty’s pragmatism for IR metatheory and ethics) in University of Tampere, on 1 April.
Professor Milja Kurki, University of Aberystwyth, served as the opponent, and Professor Tuomas Forsberg as the custos.
The dissertation can be accessed through the Tampub service.