Pölyt pois saappaista ja katse kohti Kiinaa : Yhdysvaltojen uusi puolustusstrategia painottaa ketteryyttä ja yhteistyötä liittolaisten kanssa
Reserviläinen 4/2012
Hannu Hallamaa

Institute Programme Director Mika Aaltola discusses the new defense strategy of the United States in the magazine Reserviläinen (18.6.).

 

Vuosikymmenen mittaisen pölyisissä maissa rypemisen jälkeen Yhdysvallat lähtee merille. Näin voi luonnehtia Obaman
hallinnon tammikuussa julkaisemaa strategista linjapaperia, jollaa
hahmotellaan vyötään kiristävän maan asevoimien tehtäviä 2010-luvulla.

Ensimmäisenä tehtävälistalla on yhä kamppailu terrorismia vastaan
Lähi-idässä ja Aasiassa. Seuraavana löytyy painopisteen siirtäminen
Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Tähän liittyy huolen ilmaiseminen Kiinan
noususta. Kiinaa paperin suorasukaisuus ei miellyttänyt.

– Tällainen kielenkäyttö voi kuulostaa ulkopuolisesta erikoiselta,
mutta yhdysvaltalaisessa kontekstissa se on tavallista, sanoo
Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Aaltolan mukaan Yhdysvallat ei pidä Kiinaa varsinaisesti uhkana.
Kyseessä on enemmänkin huoli siitä, että Aasian jättiläisen nousu voi
aiheuttaa alueellisia kriisejä. Linjapaperissa tärkeänä käsitteenä
esiintyykin ilmaisu ”global commons”.

– Yhdysvallat siirtyy takaisin perinteiseen merelliseen
ajattelumalliin, jossa se hallitsee globaaleja yhteistoiminta-alueita ja
jättää liittolaisilleen vastuuta alueellisesta järjestyksenpidosta,
Aaltola sanoo.

Tässä Yhdysvallat toivoo tukea eurooppalaisilta, joita patistellaan Libyan operaation malliin turvallisuuden tuottajiksi.

Eurooppa vasta

sijalla kolme

Eurooppa mainitaan alueista vasta Aasian ja Lähi-idän jälkeen.
Kyseessä on selvä muutos entiseen transatlanttiseen painotukseen
verrattuna.

– Perinteisesti Yhdysvallat on korostanut sitoutumistaan Eurooppaan,
haluaan olla hoitamassa eurooppalaisia kriisejä ja takaamassa Euroopan
turvallisuutta. Tästä puheesta on luovuttu.

Eurooppa Nato-liittolaisineen on yhtä tärkeä tukialue, mutta
sotilasliittoa Yhdysvaltojen tärkeysjärjestyksen muuttuminen saattaa
heikentää. Aaltola epäilee, että säästölinjalle lähteneeltä maalta
puuttuu resurssien lisäksi motivaatio toimia Euroopan takaajana –
transatlanttinen suhde heikkenee vääjäämättä.

Jos vanhan mantereen liittolaisilta odotetaan tukea ja apua, samassa
hengessä mainitaan linjapaperissa Venäjäkin. Neuvostoliiton perillisen
osaksi jää yksi virke, jossa korostetaan suhteiden tiivistämistä.

– Tämä kertoo siitä, että Venäjän painoarvo muissa kuin
ydinasekysymyksessä on aika pieni, Aaltola summaa amerikkalaisten
ajattelua.

Vain yhteen sotaan

kerrallaan

Linjapaperissa todetaan, että Yhdysvaltojen pitää varautua
tulevaisuuden haasteisiin aiempaa vaikeammissa taloudellisissa oloissa.
Pentagon julkaisi keväällä myös säästöohjelman, jonka puitteissa
supistetaan etenkin Irakin ja Afganistanin sotien turvottamia maavoimia.

Syy painotuksille sanotaan selvästi. Suurten maaoperaatioiden aika on
ohi, mutta voimaa käytetään tarvittaessa globaalisti – iskukyvystä ei
tingitä.

Yhdysvallat myös luopuu kylmän sodan jälkeen lanseeratusta linjasta,
jonka mukaan maan asevoimien piti kyetä voittamaan kaksi alueellista
konfliktia samaan aikaan. Nyt tavoitteena on kyky vain yhden sodan
voittamiseen kerrallaan.

Tosin vaikka päävoimat olisivat sidottuina toisaalla, toteaa
linjapaperi maan asevoimien kykenevän tekemään opportunistiset
hyökkäykset liittolaisten kimppuun hyvin kalliiksi.

FAKTA

Näin USA säästää

Tämän vuoden sotilasmenojen perusbudjetti on 531 miljardia dollaria.

Pentagon lupasi keväällä 500 miljardin dollarin säästöjä seuraavan 10 vuoden aikana.

Armeijan vahvuus pienenee 570 000 sotilaasta 490 000:een.

Merijalkaväkeä leikataan 10 prosentilla nykyisestä 202 000 taistelijasta.

Ilmavoimien ja laivaston toimintaa tehostetaan.