Tutkijat tarjoavat Suomelle pankkiunionia
Helsingin Sanomat
Kirsti Karttunen

Helsingin Sanomat wrote on May 9th about the joint report by FIIA and Etla on the future of the EU and EMU. The Institute’s Director Teija Tiilikainen and Programme Director Juha Jokela took part in writing the report.
Uusi raportti esittelee Emun eri kehitysmahdollisuuksia
Euroopan talous- ja rahaliitolla Emulla on muitakin vaihtoehtoja kuin liittovaltio ja hajoaminen, todetaan uudessa raportissa.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijat Juha Jokela,Markku Kotilainen,Teija Tiilikainen ja Vesa Vihriälä jakavat raportissaan EU:n suunta – kuinka tiivis liitto? mahdolliset muutokset kolmeen: pankkiunioni-Emuun, fiskaaliunioni-Emuun ja liittovaltio-Emuun.
Suomelle nämä kolme vaihtoehtoa ja Emun hajoaminen ovat raportin mukaan eri tavoin ongelmallisia. Tiivistettynä pankkiunioni on ongelmaton, fiskaaliunioni hankalampi ja liittovaltio vaikea vaihtoehto. Raportti ei silti ota ensisijaisesti kantaa siihen, mikä vaihtoehdoista olisi todennäköisin.
Pankkiunionilla kirjoittajat viittaavat Emun syventämiseen. Talouspoliittisen ohjauksen tiukentamisesta huolimatta jäsenvaltioilla on talouspolitiikassaan yhä pääasiallinen toimivalta. Suomen kannalta tämä vaihtoehto ei toisikaan suurta muutosta ja siihen siirtyminen olisi poliittisesti melko ongelmatonta.
Jos talouskriisi ei lähivuosina kärjisty uudelleen, pankkiunioni voi olla raportin tekijöiden mukaan pitkäaikainen ratkaisu. Jos kriisi kärjistyisi uudelleen, kaksi muuta vaihtoehtoa nousisivat vakavampaan harkintaan, vaikka ne vaatisivat perussopimusten muutoksia.
Fiskaaliunionissa jäsenmaiden vastuu muiden jäsenmaiden julkisesta taloudesta kasvaisi selvästi. Yhteisvastuu voisi olla laajaa joko tilapäisesti tai vain kriisitilanteissa. Finanssipoliittista päätösvaltaa siirtyisi jäsenmailta EU-tasolle nykyistä enemmän.
“Fiskaaliunioni ei voisi ehkä olla niin vakaa kuin pankkiunioni parhaimmillaan”, totesi Etlan toimitusjohtaja Vihriälä raportin julkistustilaisuudessa torstaina.
Liittovaltio toisi suurimmat muutokset: esimerkiksi yhteinen budjetti kasvaisi merkittävästi ja se kerättäisiin ainakin osin veroina. Liittovaltio-Emun onnistumiseen vaikuttaisi Suomen kannalta merkittävästi se, mitkä maat siihen kuuluisivat.
Emun hajoaminen olisi raportin mukaan kaoottista: myös Suomen poliittinen valta unionissa heikentyisi selvästi.